Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Specjalność: Techniki graficzne; Specjalizacja: Projektowanie graficzne

PROJEKTOWANIE GRAFICZNE to jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej o nazwie Techniki graficzne. Należy do dziedziny grafiki reklamowej i wydawniczej oraz reklamy wizualnej. Wpływa na kształtowanie przestrzeni publicznej i świadomości estetycznej społeczeństwa. Uzyskana w tym zakresie wiedza ma charakter kluczowy i interdyscyplinarny: koreluje z wieloma przedmiotami w kształceniu plastycznym. Potocznie bywa nazywana grafika komputerową, choć nie jest to całkiem trafne określenie. Pokazuje ono śreodowsko cyfrowe czyli programy komputerowe, internet jako miejsce powsatwania, a także często przenzaczenie artefaktów. Finalne dzieła funkcjonuja bowiem i jako elementy świata wirtualnego np stron interentowych, aplikacji, animacji, wizualizacji dokumentów, ale najczęściej posaidają swą finalna realizację w postaci wydruków dwu lub trzy wymiarowych. Na specjalizacji uczniowie doskonalą swe podsatwowe umiejętności cyfrowe z podstaw projektowania, korzystając z pakietu Adobe, Corel Draw, Corel Painter tworząc projkety wizualizacji czy płnych identyfikacji graficznych wydarzeń , instytucji lub wyrobów, dzieła graficzne o mniej użytkowym charakterze czy nawet filmy animowane. 

Absolwent po zakończeniu edukacji z projektowania graficznego jest przygotowany do podjęcia pracy w zawodzie lub kontynuacji nauki na poziomie akademickim.