Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Specjalność: Fotografia i film; specjalizacja: Fotografia artystyczna

Dotychczasowa specjalność Fotografia, stosownie do specyfiki czasów, rozrosła się i podzieliła na kilka specjalizacji. Jedną z nich jest realizowana w naszym liceum plastycznym specjalizacja Fotografia artystyczna.  W ciągu ok. 600 godzin zajęć cyklicznych i warsztatowych uczniowie zgłębiają arkana fotografii analogowej i cyfrowej, czarno-białej i kolorowej, studyjnej i innej, poznają tajniki oświetlenia i światło jako tworzywo plastyczne, historię fotografii, sprzęt oraz także unikalne stare techniki fotograficzne. Kreując obrazy fotograficzne o walorach artystycznych uczniowie wykorzystują wiedzę zdobywaną także na malarstwie i rysunku, podstawach projektowania, rzeźbie i innych przedmiotach ogólnoplastycznych. Przygotowują się w ten sposób do dyplomu, który wieńczy kształcenie na w/w specjalności tytułem zawodowym plastyka w zakresie fotografii artystycznej.