Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Specjalność: Aranżacja przestrzeni, specjalizacja: aranżacja wnętrz

Dotychczasowa specjalizacja Dekorowanie wnętrz, realizowana w ramach specjalności Formy użytkowe, otrzymała - na mocy rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - nową nazwę i została włączona do nowej specjalności: Aranżacja przestrzeni, jako jedna z dwóch specjalizacji. Uczeń, przygotowujący się do dyplomu i uzyskania tytułu zawodowego plastyka w zakresie aranżacji wnętrz, powinien w trakcie kształcenia zdobyć następujące umiejętności i wiedzę: