Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

 

Harmonogram egzaminów wstępnych

 

w dniu 19.06. 2023 (pon.)

 

8.40 - 11.00    teoria sala nr 14
9.00 - 10.00    instr, dęte sala nr 3
10.00 -            fortepian sala nr 3 
10.00 - 11.30   instr, smyczkowe sala nr 7
 
TEORIA:
 
8.40 J.W.
9.00 D. Z.
9.20 H. E.
9.40 Z.W.
10.00 K. J.
10.20 P. E.
10.40 K.Z

 

INSTR. DĘTE:
9.00 K.J. flet
9.20 P. E.  flet
 
INSTR. SMYCZKOWE:
10.00 J. W. skrzypce
10.20 D. Z.  skrzypce
10.40 H. E.  skrzypce
11.00 Z. W. skrzypce/jazz
 
FORTEPIAN:
10.00 K. Z.
 
 
22.06.23 przesunięty termin egz. wstępnych:
13.00 - instr. dęte
       S.P  flet
       F. E.   saksofon
 
13.00 - teoria
      S. P.
      F. E.
 
30.08 - nabór dodatkowy - po wakacjach
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Drodzy Kandydaci,

 Na przełomie kwietnia i maja, odbywają się konsultacje w zakresie teorii dla kandydatów do KNOSM II st.

 (konieczne jest zgłoszenie swojej obecności w wybranym terminie telefonicznie,
 lub osobiście w sekretariacie, lub mailem frassati.zsk@gmail.com)

 Możliwe są również konsultacje w zakresie gry na instrumencie.
 Do udziału w nich konieczne jest zgłoszenie swojego udziału i umówienie indywidualnego terminu z nauczycielem.

uprzejmie informujemy, że w związku z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zmieniającym cykl kształcenia w ogólnokształcących szkołach muzycznych II st  z 6 na 4 lata,  rozpoczyna się nabór kandydatów do klasy pierwszej 4-letniej Katolickiej Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoła Muzyczna II st. im. bł. P.J. Frassati w Nowym Sączu, po klasie ósmej.

W praktyce oznacza to, że do klasy I-szej zapraszamy w pierwszym rzędzie kandydatów, którzy w tym roku ukończą Katolicką Niepubliczną Ogółnokształcącą Szkołe Muzyczną I st albo kandydatów, którzy ukończą kl. 8 szkoły podstawowej i kl. VI szkoły muzycznej I st.

 

Istnieje również możliwość przyjęcia uczniów na do klas wyższych niż pierwsza, o ile posiadają umiejętności muzyczne, kwalifikujace do klasy, do której kandydują i w kształceniu ogólnym uzyskali promocję do klasy, do której kandydują.

 EGZAMIN WSTĘPNY odbędzie się 19 czerwca - od godziny 8.00

 

Poniżej znajduje sie rgulamin rekrutacji

 

 


Regulamin rekrutacji 0.15 MB Regulamin rekrutacji
 

Wniosek o przyjęcie do Katolickiej Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. 0.57 MB Wniosek o przyjęcie do Katolickiej Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st.

Wypełniony i podpisany wniosek, wraz z zaznaczonymi w nim załącznikami należy złożyć w sekretariacie szkoły. Wypełniając kwestionariusz wyraża się zgode na prztwarzanie zawartych w nim danych. 
W razie przyjęcia do szkoły, prosimy o aktualiazcje w sekretariacie lub u wychowawcy informacji, dotyczących miejscja zamieszkania, telefonów do rodziców (opiekunów prawnych)m e-maili, gdyby uległy one zmianie w trakcie nauki dziecka.