Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

 

 Drodzy Kandydaci,

 Na przełomie kwietnia i maja, odbędą się konsultacje w zakresie teorii dla kandydató do KNOSM II st.

 (konieczne jest zgłoszenie swojej obecności w wybranym terminie telefonicznie,
 lub osobiście w sekretariacie, lub mailem frassati.zsk@gmail.com)

 Możliwe są również konsultacje w zakresie gry na instrumencie.
 Do udziału w nich konieczne jest zgłoszenie swojego udziału i umówienie indywidualnego terminu z nauczycielem.

uprzejmie informujemy, że w związku z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zmieniającym cykl kształcenia w ogólnokształcących szkołach muzycznych II st  z 6 na 4 lata,  rozpoczyna się nabór kandydatów do klasy pierwszej 4-letniej Katolickiej Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoła Muzyczna II st. im. bł. P.J. Frassati w Nowym Sączu, po klasie ósmej.

W praktyce oznacza to, że do klasy I-szej zapraszamy w pierwszym rzędzie kandydatów, którzy w tym roku ukończą Katolicką Niepubliczną Ogółnokształcącą Szkołe Muzyczną I st albo kandydatów, którzy ukończą kl. 8 szkoły podstawowej i kl. VI szkoły muzycznej I st.

 

Istnieje również możliwość przyjęcia uczniów na do klas wyższych niż pierwsza, o ile posiadają umiejętności muzyczne, kwalifikujace do klasy, do której kandydują i w kształceniu ogólnym uzyskali promocję do klasy, do której kandydują.

 

Szczegółowy terminarz i zasady rekrutacji zostaną ogłoszone na początku kwietnia br.

 

Poniżej znajduje sie rgulamin rekrutacji

 

 


Regulamin rekrutacji 0.15 MB Regulamin rekrutacji
 

Wniosek o przyjęcie do Katolickiej Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. 0.57 MB Wniosek o przyjęcie do Katolickiej Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st.

Wypełniony i podpisany wniosek, wraz z zaznaczonymi w nim załącznikami należy złożyć w sekretariacie szkoły. Wypełniając kwestionariusz wyraża się zgode na prztwarzanie zawartych w nim danych. 
W razie przyjęcia do szkoły, prosimy o aktualiazcje w sekretariacie lub u wychowawcy informacji, dotyczących miejscja zamieszkania, telefonów do rodziców (opiekunów prawnych)m e-maili, gdyby uległy one zmianie w trakcie nauki dziecka.