Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Specjalność: Formy użytkowe; Specjalizacja: Tkanina artystyczna

TKANINA ARTYSTYCZNA

 

Kształcenie w tej dyscyplinie - głównie poprzez działania warsztatowe i twórcze, rozwija wiedzę z zakresu tkaniny artystycznej, kształtuje wrażliwość i wyobraźnię na kolor, formę i przestrzeń. 

Wiedza i kompetencje zdobyte podczas nauki w ramach tej specjalizacji umożliwią podjęcie pracy zawodowej lub dalsze kształcenie w tej lub pokrewnej dziedzinie na poziomie akademickim.