Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
Katolickie Gimnazjum Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
Nauczanie Domowe
 

 

od dnia: do dnia:

 Szanowni Państwo, Członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego!

miło nam, jako Zarządowi jeszcze raz skierować do Państwa, tym razem ze strony internetowej, zaproszenie na walne Zebranie, na którym musimy, jak co roku zatwierdzić, sprawozdanie finansowe i merytoryczne i omówić aktualne sprawy Stowarzyszenia.

W tym roku ze względu na zagrożenie wynikające epidemii próbujemy, tym z Państwa, którzy mają obawy przed osobistym przybyciem na walne Zebranie, umożliwić udział zdalny, z wizja i fonią poprzez komunikator internetowy Zoom lub też tylko głosowo, poprzez telekonferencję głosową dla osób, które dysponują tylko telefonem.

 

Szczegóły dotyczące udziału w walnym zebraniu, jak również dostępne sa w akdałdce walne Zebranie 2020 po zalogowaniu się loginem i hasłem, które państwo otrzymali w zaproszeniach. W razie pytań czy trudności technicznych prosimy kontakt do Zespołu Szkół Katolickich lub na mój prywatny telefon, o ile go Państwo mają.

ks.Paweł Kochaniewicz

Przewodniczący 

 

ulotkaKSOZ serca dziękujemy Wszystkim 51 Darczyńcom, którzy
w r. 2019 przekazali 1 % swego podatku w łącznej wysokości 3403,30 zł na prowadzone przez nas dzieła, z następującym przeznaczeniem

  • Katolicka Szkoła Podstawowa im ks. F. Blachnickiego - 646,10 zł;
  • Katolickie Liceum Plastyczne - 34,20 zł;
  • szkoła katolicka (inne określenie Zespołu Szkół Katolickich) - 1940,20 zł;
  • Zespół Szkół Katolickich  - 106,50 zł;
  • Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe - 676,30 zł

. Bóg zapłać!

Wyrażajc wdzięczośc prosimy serdecznie o dalsze wsparcie prowadzonych przez nas dzieł w tym roku 

  

 

Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe

 

Organizacja Pożytku Publicznego

zarejestrowna w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia
wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

KRS 0000045896

 

Plac Kolegiacki 2 33-3000 Nowy Sącz

Tel./fax: 18 449 06 90/91

e-mail: biuro@kso.org.pl

                                                                                 NIP 734-26-95-983 REGON 490400004

 

 

Plakat

 

 

xxxxx