Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

 Ikona wykonana przez uczennicę KLSP Łucję Wilczek

Wszystko, co czynimy, niech będzie drogą do świętości. dobra i piękna

 

 

ulotkaKSOZ serca dziękujemy Wszystkim Darczyńcom, którzy
w r. 2022 przekazali 1 % swego podatku za rok 2021 w łącznej wysokości 24 728,60 zł.zł na prowadzone przez nas dzieła, 

Bóg zapłać!

Wyrażajc wdzięczośc prosimy serdecznie o dalsze wsparcie prowadzonych przez nas dzieł w kolejnym roku 

  

 

Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe

 

Organizacja Pożytku Publicznego

zarejestrowna w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia
wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

KRS 0000045896

 

Plac Kolegiacki 2,  33-3000 Nowy Sącz

Tel./fax: 18 449 06 90/91

e-mail: biuro@kso.org.pl

              NIP 734-26-95-983 REGON 490400004

 

           numer konta 67150015591215500481920000

 

 

Plakat

 

 

xxxxx