Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Rozstrzygnięcie zapytania na realizację usługi transportowej i hotelarskiej wraz z innymi zadaniami do Projektu Warsztaty u włoskich mistrzów 2

 

 

 

 

Protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr 1/2021

 

Zamawiający:

Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe

Biuro Projektu „Warsztaty u włoskich mistrzów”

33-300 Nowy Sącz, Plac Kolegiacki 2

1

Zapytanie ofertowe dotyczyło organizacji wyjazdu dla uczniów Katolickiego Liceum Sztuk Plastycznych i ich opiekunów (27 uczestników, w tym 24 uczennice i troje opiekunów, w tym jedna kobieta i dwóch mężczyzn) w ramach projektu  „Warsztaty u włoskich mistrzów - 2” w ramach Erasmus+ , Akcji I Mobilność Edukacyjna, sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe.

2

Zamawiający w dniu 10 sierpnia  2021 r. umieścił zapytanie ofertowe  na stronie internetowej Beneficjenta www.kso.org.pl (przekierowanie na www.zsk.szkola.pl), zakładka :Zamówienia publiczne, a w dniu 16 sierpnia 2021 wraz z uzupełnieniem zapytania ofertowego doręczył osobiście do czterech  biur turystycznych. W dniu 19 sierpnia 2021 umieścił uzupełnienie na na w/w stronie www.

 

3

W  postępowaniu ofertowym prowadzonym zgodnie z zasadą rozeznania rynku,
w określonym  terminie tj. do dnia 24.008.2021r.  do godziny 14:00 wpłynęły 4 oferty.

W dniu 25.08.2021r. o godzinie 10:00 w siedzibie Biura Projektu  Komisja w składzie:

  1. Wicedyrektor Katolickiego Liceum Plastycznego – Wioletta Bobrowska
  2. Koordynator Projektu – Anna Kokosza

sprawdziła kompletność i ważność złożonych ofert.

 

 

Ofertę złożyli:

 

Lp.

Nazwa oferenta

Data wpływu oferty

Oferta zgodna z wytycznymi

Kwota

1

Biuro Podróży Maxim Sp. z o.o.

24.08.2021

Tak

26 300 EUR 

2

Wactur Travel, 

24.08.2021

Tak

25 500 EUR

3

Biuro Turystyczne Gromada

24.08.2021

Tak

25 600 EUR

4

Biuro Podróży  Turysta

24.08.2021

Tak

26 000 EUR

 

Wszystkie oferty spełniły wymogi zapytania ofertowego nr 1/2021.

 

  • 4

Do realizacji jako najkorzystniejszą przyjęto ofertę firmy: Wactur Travel

 

Podpisy członków Komisji                                                                                                     Nowy Sącz, 25.08.2021

 

 


skan protokołu 0.07 MB skan protokołu