Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

link do aktualnego planu lekcji

w poszczególnych zakładkach dostępny plan lekcji każdej ze szkół

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/106Jpwd1WgmoMW9x9NCNEoqL4dsUmxyeXeUJ_PxNVB64/edit#gid=1264222828