Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Zadania dofinansowane ze środków budżetu państwa

Program Inwestycje w oświacie

Poniżej znajduje sie informacja o 3 zadaniach dofinasnowanych ze środków budżetu Państwa w ramach programu Inwetsycje w oswiacie  

 

Zadanie 1.

 „Zakup nieruchomości przy ul. Lwowskiej 15 w Nowym Sączu dla Zespołu Szkól Katolickich im. bł. P.J. Frassati w Nowym Sączu”,

 

  

Zadanie „Zakup nieruchomości przy ul. Lwowskiej 15 w Nowym Sączu dla Zespołu Szkól Katolickich im. bł. P.J. Frassati w Nowym Sączu”, realziwoane w ramach programu Inwestycje w oświacie, obejmuje zakup budynku, autorstwa Zenona Remiego, położenego na rogu ulic św. MAłgorzaty i Lwowskiej w bezpośrednim sąsiedztwie aktualnego budnku i posesji Zespołu Szkół Katloickich im. bł. P.J. Frassati w Nowym Sączu przy Pl. Klogiackim 2. Budnek zostanie przeznaczony na pracownie plastyczne dla nauczanych w Katolickim LIceum Sztuk Plastycznych specjalziacji artystycznych i przedmiotów ogólnoplastycznych a także na sale wystawowe i magazyny, gdyż ze względu na wielość powsatłych prac oraz większa ilość uczniów konieczne jest zapewnienie większych pracowni i zapewnie obowiązujących w liceuach sztuk plastycznych standardów. Zadnie zostało zrealizowane w roku 2022.

 

 

 Zadanie 2. 

 

Rozbudowa Budynku Głównego Zespołu Szkół Katolickich. im bł P.J. Frassati o tzw skrzydło przy murze

 

 

Zadanie pod nazwą  „Rozbudowa Budynku Głównego Zespołu Szkół Katolickich. im bł P.J. Frassati o tzw skrzydło przy murze”, realizowane w ramach programu INwestcyje w oświacie, obejmuje I etap rozbudowy budynku o pracownię rzeźby czyli wykoanie podsatwowych ptac ziemnych i konstrukcyjnych polegających na usunięciu starych fundamentów po wybudowanych  i rozberanych tam garażach, niwelację i przygotowanie terenu pomiędzy skarpą a ul. św. Małgporzaty do prac konstrukcyjnych pod przyszłą  pracownie i wykonanie podstawowych prac konstrukcyjnych w pozimie ziemi czyli wykoanie pali żelbetowych pod płytę fundamentową pracowni, bez wykonania smej samej płyty oraz wzmocnienie kostrukcyjne ścian budynku głównego szkoły w miejscu przylegania doń planowanych nowych pracowni  metoda jet groundingu. Wykonane pale są przysypane zięmią w celu zbezpieczniea ich przed przemarzniem do czasu realziacji płyty fundamentowej i dkończenia inwestycji. Brak wystarczającco pojemnych pracowni rzeźbiarskich jest głównym problemem utrudniającym bardzo realizacje podstawy programowej  i nauczanie rzeźby i technik rzeźbiarskich w Katolickim Liceum Sztuk Plastycznych. 

 

 

Zadanie 3.

 

„Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Zespołu Szkół Katolickich

 

 

 

Zadanie pod nazwą „Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Zespołu Szkół Katolickich”, realizowane w ramach programu Inwestycje w oświacie,  obejmuje wykoanie I etap czyli wykoanie podstawawowych prac budowlanych i  części prac wykończeniowych, na razie jeszcze bez ostatecznego dopuszczenia do uzytkowania związanych z adaptacją dwóch nieużywanych dużych przestrzeni w budynku głównym Zespołu Szkół Katolickich im bł. P.J. Frassati:

  1. Nieużywanej od ponad 13 lat kotłowni 
  2. Nieużywanego, od ponad 40 lat, zalewnego przez wody opadowe, zsypu na wegiel, będącego elementem namakania budynku.

Zadanie obejmuje prace wyburzeniowie i konstrukacyjne w/w pomiesczeniach wraz z budową nowego, bezpiecznego zejścia do dawnej kotłówni w celu przeznaczenia na dawnej kotłówni na szatnię, a dawnego zsypu na węgiel - na sale sztuki sakralnej. Wkonaie szatni wraz nowym wjeściem jest bardzo pilna potrzebą, związaną z zapenieniem bezpieczeństwa uczniom KLSP i KNOSM II st na najniższej kondygnacji budynku , gdzie niezybyt szeroki korytarz pełni funkcje szatni, a przy nimi zlokalizowane są niektóre praccownie plastyczne.Z kolei przestrzeń pozyskana po dawnym zsypie służy pozwoli zabepieczyc budynek przed zamakaniem i pozwwoli na działania plastyczne w zaktresie sztuki sakralnej i nie tylko.