Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
Katolickie Gimnazjum Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
Nauczanie Domowe
 

 

od dnia: do dnia:

Kryształowy Anioł

OSOBY, KTÓRE ZOSTAŁY WYRÓŻNIONE STATUETKĄ

"KRYSZTAŁOWEGO ANIOŁA"

w dowód uznania za "SERCE" okazane

ZESPOŁOWI SZKÓŁ KATOLICKICH w Nowym Sączu


 1. JE Ks. Bp Wiktor SKWORC
 2. Pani Wanda GAWROŃSKA
 3. Ks. Prałat Stanisław LISOWSKI
 4. Pan Andrzej CHRONOWSKI
 5. Pan Andrzej SZKARADEK
 6. Pan Andrzej CZERWIŃSKI
 7. Pan Leszek ZEGZDA
 8. Ks. Józef DRABIK
 9. Pan Jan BODZIONY
 10. Ks. Paweł STABACH
 11. Pan Stanisław MAZGAJ
 12. Ks. Prałat Waldemar DURDA
 13. Pani Teresa KRZAK
 14. Pani Elżbieta DUTKA
 15. Pan Jerzy ŚLZAYK
 16. Pan Ryszard FRYC
 17. Pan Zbigniew KOCZENASZ
 18. Pan Janusz PISZCZYŃSKI
 19. Pan Lucjan KRZYŻAK
 20. Pan Jerzy LIS