Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Realizujemy „MINI GRANTY” na realizację inicjatyw społecznych na rzecz Uchodźców z Ukrainy

Uczestniczymy w realizowanym przez Stowarzyszenie Sursum Corda, a finansowanym przez Fundację Kindermissionswerk „Die Sternsinger”

projekcie pn. MINI-GRANTY „Wsparcie integracji społecznej oraz sytuacji socjalnej uchodźców z Ukrainy” - województwo Małopolskie.

 

 

Przyznane GRANTY są przeznaczone na realizację akcji społecznych mających na celu integrację

i readaptację społeczną dzieci i młodzieży z Ukrainy,

które w związku z działaniami wojennymi, po 24.02.2022r. przybyły na terytorium Polski.

 

 

Sursum Corda     Die Sternsinger

 

„Inicjatywa realizowana w ramach grantu przyznanego przez Stowarzyszenie Sursum Corda, ze środków Fundacji Kindermissionswerk „Die Sternsinger”

 

 


wystawa 0.18 MB wystawa