Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Sekretariat Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego

 

Pl. Kolegiacki 2

33-300 Nowy Sącz

tel./fax: 18 449 06 90/91

mail: biuro@kso.org.pl

 

czynny od poniedziałku do piątku

godz: 7-15

 

Sekretariat obsługuje

mgr Anna Kokosza