Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

EFS

Zapytanie ofertowe:

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu wyjazdu edukacyjnego dla grupy 20 uczniów i 2 opiekunów Katolickiego Liceum Plastycznego w Nowym Sączu w ramach Projektu „Warsztat u mistrzów”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 W związku z nieobecnością Przewodniczącego Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego, a zarazem Kierownika Projektu ogłoszenie o wyborze najkorzystaniejszej oferty zostanie ogłoszone w dniu 26 kwietnia 2017r. do godz. 15.00. 

 


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017 0.05 MB ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017