Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Zarząd KSO w kadencji 2014-2018

Na mocy stautu KSO i decyzji  Walnego Zgromadzenia KSO z 19 grudnia 2014 r. Zarząd KSO stanowią:

 

I. Z nominacji Biskupa Tarnowskiego:

  •  ks. Paweł Kochaniewicz - Przewodniczący

II. Z wyboru:

  • p. Jerzy Ślazyk - Wiceprzewodniczący
  • p. Teresa Krzak - Skarbnik
  • p. Jan Bodziony - Sekretarz
  • p. Leszek Migrała - Członek Zarządu 

   

Zarząd pełni swoją funkcję społecznie, nie pobierając wynagrodzenia. Posiedzenia Zarządu odbywają się zazwyczaj kilka razy w miesiącu w zależności od potrzeb. Sprawy do Zarządu można zgłaszać do każego z członków Zarządu oraz w sekretariacei KSO, Plac Kolegiacki 2 w godz. 7 - 15. tel 18 449 06 90, mail: kso@plusnet.pl

 

Wpisał: ks. Paweł Kochaniewicz