Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Komisja Rewizyjna KSO w kadencji 2022-2026

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

  1. p. Danuta Stanisz - Przewodniczący
  2. p. Jan Duda - Członek Komisji
  3. p. Eleonora Konieczny - Członek Komisji 


Wpisał: ks. Paweł Kochaniewicz