Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
Katolickie Gimnazjum Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
Nauczanie Domowe
 

 

od dnia: do dnia:

Szkolne plany nauczania

Drodzy Rodzice, Kandydaci i Uczniwie,

Poniżej w załacznikach znajdują sie aktualne plany nauczania dla poszczególnych roczników. Pod każdą z tabel znajdują się równiez wykazy przedmiotów nadobowiązkowych, które uczniowie moga sobie wybierać, w celu rozwijania umijętności muzycznych.


Szkolny plan nauczania dla rocznika 2013/2014 0.47 MB Szkolny plan nauczania dla rocznika 2013/2014
 

Plan nauczania dla rocznika 2011/12 0.02 MB Plan nauczania dla rocznika 2011/12
 

Plan nauczania dla rocznika 2012/13 0.02 MB Plan nauczania dla rocznika 2012/13