Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
Katolickie Gimnazjum Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
Nauczanie Domowe
 

 

od dnia: do dnia:

Nauczanie domowe

Społeczne Katolickie Liceum Ogóllnokształcące z oddziałami gimnazjalnymi daje możłiwość realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą czyli tzw nauczania domowego na etapie odpowiadającym III klasie dotychczasowego gimnazjum. Zainteresowanych tą formą kształcenia prosimy o kontakt z sekretariatem.