Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Dyrekcja Zespołu Szkół Katolickich im. bł. Piotra Jerzego Frassati w Nowym Sączu

Dyrektor
Zespołu Szkół Katolickich

im bł. P.J. Frassati
i
poszczególnych szkół

wchodzących w skład Zespołu

Ks. dr Paweł KOCHANIEWICZ

 Wicedyrektor
Zespołu Szkół Katolickich

im bł. P.J. Frassati

oraz szkół wchodzących w skład Zespołu

mgr Wioletta BOBROWSKA 


 

Dyrektorzy w latach:
1998-2002 - Ks. Paweł STABACH
1993 - 1998 - dr Tadeusz RAMS