Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
Katolickie Gimnazjum Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
Nauczanie Domowe
 

 

od dnia: do dnia:

Rada pedagogiczna

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH


- mgr Paulina Chlebińska - wychowanie do życia w rodzinie
- mgr Wioletta BOBROWSKA - język polski, wicedyrektor szkoły
- mgr Piotr BOBROWSKI - język niemiecki 
- mgr Barbara BODZIONY - język angielski
- mgr Beata BORKOWSKA - geografia, informatyka
- mgr Elwira DYREK - biologia
- mgr Jakub FERENC - wychowanie fizyczne
- mgr Jakub FULARA - matematyka
- mgr Urszula GAWRON - plastyka
- mgr Katarzyna HOROWSKA - język francuski 
- mgr Wojciech KWITOWSKI - fizyka
- mgr Beata LEŚNIAK - historia, wiedza o społeczeństwie
- mgr Katarzyna MILEWSKA - CZADER - podstawy przedsiebiorczości
- mgr Małgorzata MIREK - KRAUSE - język hiszpańki 
- mgr Ewa OBSZARSKA - język angielski
- mgr Paulina ONDYCZ - matematyka
- mgr Anna ROSIEK - język polski
- mgr Anna SARATA - język polski
- mgr Anna SKIERSKA - zajęcia artystyczne
- mgr Sylwia TOMASZEWSKA - muzyka
- mgr Agnieszka SARNIK - język angielski 
- mgr Małgorzata ZAJĄC - chemiaNAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW ARTYSTYCZNYCH - PLASTYCZNYCH 


- mgr Tadeusz CIEMIERKIEWICZ - dekorowanie wnętrz, podstawy projektowania
- mgr Magdalena FAJFER - techniki graficzne, podstawy projektowania
- mgr Urszula GAWRON - techniki graficzne, podstawy projektowania, rysunek
- mgr Andrzej PASOŃ - wnętrza sakralne
- ks. mgr Seweryn PUCHAŁA - fotografia
- mgr Justyna SMOLEŃ - ikonopisarstwo, malarstwo
- mgr Anna SKIERSKA - wyroby unikatowe
- mgr Barbara SZAFRAN - historia sztuki
- mgr Wiesław SZYSZKA - rzeźba, techniki rzeźbiarskie, rysunekNAUCZYCIELE PRZEMIOTÓW ARTYSTYCZNYCH - MUZYCZNYCH 


- mgr Krzysztof BAGNICKI - saksofon
- mgr Krzysztof BIEL - skrzypce, kierownik sekcji muzycznej
- mgr Maria BIEL - kształcenie słuchu, harmonia, zasady muzyki
- mgr Irena BOŁOZ - fortepian 
- mgr Gabriela STANNY - literatura muzyczna, historia muzyki
- mgr Sylwia TOMASZEWSKA - zespół muzyczny, zespół wokalny 
- mgr Jolanta TUPIK - skrzypce