Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Specjalność: Techniki malarskie; specjalizacja: Tradycyjne techniki malarskie i pozłotnicze

Dotychczasowa  specjalizacja Techniki malarskie i pozłotnicze z ikoną, realizowana w ramach specjalności Formy użytkowe zmienia nieco - na mocy rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - swą nazwę. 

Od roku 2014 jest to specjalizacja Tradycyjne techniki malarskie i pozłotnicze w ramach specjalności Techniki malarstwa dekoracyjnego.

Na zajęciach z w/w specjalności, integrujących wiedzę zdobytą na malarstwie, rysunku, podstawach projektowania i innych przedmiotach artystycznych z nowymi specjalistycznymi umiejętnościami zawodowymi uczniowie przygotują się do dalszych studiów na ASP na malarstwie, konserwacji czy scenografii lub do samodzielnej działalności plastycznej, np. w pracowniach konserwatorskich.

Podczas ok. 600 godzin zajęć cyklicznych tygodniowo oraz warsztatów można:
nauczyć się całego procesu wykonawczego od projektu do jego realizacji na zlecenie lub wg samodzielnego tematu;

  • wydoskonalić warsztat malarski w zakresie podstawowych technik tj. pastele, akwarele, tempera wodna, oleje, akryle itp. na różnych formatach i podłożach, w zależności od specyfiki zadania; 

  • poznać historyczne techniki malarstwa sztalugowego i dekoracyjnego tj. enkaustyki, freski, mozaiki, różne odmiany temper, w szczególności ikonę, jako dziedzictwo regionalne.

  • posiąść umiejętność złocenia na mikstionie i na pulmencie

  • wykonywać kopie w technikach historycznych oraz tematy kreacyjne 

  • nauczyć się świadomego doboru technik i ich możliwości do realizowanego zadania

  • nauczyć się projektować oprawy, przedmioty użytkowe