Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Specjalność: Formy rzeźbiarskie; specjalizacja: techniki rzeźbiarskie

TECHNIKI RZEŹBIARSKIE  

W naszym liceum plastycznym rozwijana jest specjalizacja techniki rzeźbiarskie, na której uczniowie przygotowują się do dalszego kształcenia na ASP lub do własnych działań plastycznych. 

 

Rzeźba zawsze cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczniów szkół plastycznych, dlatego specjalizacja: formy rzeźbiarskie jest w pewnym sensie spełnieniem ich oczekiwań. Niektórzy absolwenci pragną studiować na Wydziale Rzeźby, a inni wybierają rzeźbę jako jeden z przedmiotów egzaminacyjnych na różne kierunki plastyczne. 

Najważniejszym zadaniem nauczania technik rzeźbiarskich jest wykształcenie uczniów, by ich wiedza i umiejętności umożliwiły im samodzielne i twórcze stosowanie zdobytego potencjału w pracy, by mogli przejść drogą od pomysłu do realizacji, stosując zasadę autokorekty. 

 

Poniżej przykłady prac dyplomowych i innych prac powstałych podczas zajęć specjalizacyjnych. w tym nietypowa praca Rafła Filipka Ruch, łącząca elementy rzeźby, filmu i muzyki, skomponowanje przez autora pracy.