Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
Katolickie Gimnazjum Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
Nauczanie Domowe
 

 

od dnia: do dnia:

Katolicka Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych im bł. P.J. Frassati

 

Drodzy Rodzice, Uczniowie, Pracownicy, Drodzy Goście

Z dniem 31 sierpnia 2020 na mocy uchwały Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego Katolicka NIepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych ulega likwidacji i kończy swą działalność.

 

Witamy na stronie głównej Katolickiej Niepublicznej Ogólnokształcąej Szkoły Sztuk Pięknych w Zespole Szkół Katolickich im bł. P.J. Frassati w Nowym Sączu. 

  • Jest to 6-letnia szkoła artystyczna kształcąca w zawodzie plastyk, jak również dająca wykształceie ogólne na pozomie gimnazjum i liceum ogólnokształcącego.
  • Nauka w szkole rozpoczyna się po ukończeniu sześcioletniej szkoły podstawowej, trwa 6 lat i kończy sie egzaminem dyplomowym z zakresu wybranej specjalności.
  • Następnie uczniowie zdają  mauturę i mogą aplikowac na dalsze studia artystyczne lub inne, bądź też po szkole samodzielnie czy w zespole np w agnecjach reklmowych realizować pasje i działania artystyczne. Na pewno umiejętności i wiedza z zakresu sztuk plastycznych, zdobyte w szkole, przydadzą się w każdym zawodzie, gdyż żyjemy w świecie nasyconym sztukami plastycznymi i wizualnymi.
  • Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej tzn. kształci zgodnie z zasadami obowiązującymi państwowoe szkoły tego typu i ma prawo wydawać państwowe świadectwa.
  • Szkoła jest szkołą niepubliczną tzn,. prowadzoną przez podmiot inny niż Minister Kultury czy jednostkę samorządu terytorialnego i utrzymuje się częściowo z dotacji Ministra i częsciow z czesnego, które w rozłóżeniu na 12 miesięcznych wynosi 310 zł/mc.
  • Szkoła została wpisna do ewidencji szkół artystycznych 22 kwietnia 2016 pod nrem  783/3/2016 i z dniem 1 września 2016 otrzymała uprawnienia szkoły publicznej (decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 18 maja 2016 DEK.802.8.2016)
  • Podmiotem prowadzącym szkołę jest Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe KRS 45896
  • nadzór pedagogiczny nad szkola sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.
  • Co różni szkołę od liceum plastycznego: nauka zaczyna się po szkole podstawowej, a nie po gimnazjum; trwa 6 lat, a podczas kształcenia kładzie sie większy nacisk na przedmioty ogólnoplastyczne niz specjalizacyjne.
  • Szkola działa w Zespole Szkół Katolickich im. bł. P.J. Frassati i obowiązują w niej wspólne ustalone dla całego Zespołu zasady wychowaia i działania.

  Szkoła nie prowadzi naboru do kolejnych klas, gdyż na mocy ustawy Przepisy wprowadzajaće Prawo Oświatowe, ustawy Prawo Oświatowe i Rozporządzenia MInistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  ogólnokształcące szkoły plastyczne nie moga od roku 2017/18 prowadzić naboru zakończą całkiem swą działalność wraz z dyplomami rocznika 2016/17.