Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Katolicka Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych im bł. P.J. Frassati

 

 

Z dniem 31 sierpnia 2020 na mocy uchwały Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego Katolicka NIepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych zakończyła swą działalność i podlega procesowi likwidacji.