Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
Katolickie Gimnazjum Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
Nauczanie Domowe
 

 

od dnia: do dnia:

Katolicka Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia

  

Drodzy Kandydaci,

 

uprzejmie informujemy, że Katolickie Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. bł. P.J. Frassati w Nowym Sączu rozpoczyna nabór kandydatów do klasy pierwszej 6-letniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II st., kształcącej w zawodzie muzyk, w następujących specjalnościach i specjalizacjach:

instrumentalistyka – gra na: skrzypcach, altówce, wiolonczeli, kontrabasie, gitarze, perkusji, fortepianie, klawesynie, akordeonie, saksofonie, trąbce, flecie, klarnecie, oboju, waltorni, tubie i innych.

 

Możliwe są też specjalności takie jak instrumentalistyka jazzowa pod warunkiem zebrania się przynajmniej składu do combo oraz wokalistyka przy liczbie 4-5 chętnych.

 

Ze względu na epidemię rekrutacja będzie przeprowadzona w dwóch turach - od 15 maja do 1 lipca, kiedy prawdopodobnie odbędą się pierwsze egzaminy wstępne oraz od 2 lipca do 5 września 2021. Przyjęcie do szkoły odbędzie się  na podstawie egzaminu praktycznego, polegającego na wykonaniu zplanowanego przez kandydata programu instrumentalnego czyli 2-3 utworów, z czego jeden może być etiudą lub innym utworem ćwiczeniowym. Planowany termin egzaminu wstępnego - 21 lub 29 czerwca 2021.

 

 

Na dole niniejszej strony do pobrania wniosek o przyjęcie do szkoły.

 

 

  

 Wszystkich, którzy pragną rozwijać na poziomie profesjonalnym swe talenty muzyczne w harmonijinej jedności z kształceniem ogólnym na poziomie kl. VII i VIII podstawówki (lub gimnazjum) i liceum w jednej szkole,

zapraszamy do

Katolickiej Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. w Nowym Sączu

w Zespole Szkół Katolickich im bł. P.J. Frassati

Pl. Kolegiacki 2 33-300 Nowy Sącz

tel.fax: 18 449 06 90/91 e-mail: sekretariat@frassati.edu.pl

Szkoła działa od 2011 r. Kształci ona w zawodzie muzyk na specjalnościach:

  • instrumentalistyka - skrzypce, fortepian, saksofon, akordeon, obój, altówka, wiolonczela, flet, gitara, trąbka, kontrabas, klarnet;

  • instrumentalistyka jazzowa - nowość - fortepian, trąbka, saksofon, puzon, gitara basowa, perkusja; nauczyciele - wybitni młodzi jazzmeni, laureaci konkursów;

  • wokalistyka - nowość.

Umożliwia rownocześnie w ramach jednej szkoły zrealizowanie całego toku kształcenia ogólnego w zakresie kl. VII i VIII nowej szkoły podstawowej lub gimnazjum i liceum oraz kształcenia muzycznego w zakresie szkoły II stopnia. Nauka kończy się państwowym egzaminem dyplomowym.

 

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej i wydaje państwowe świadectwa.

 

 


0.01 MB
 

Wniosek o przyjęcie do szkoły - rok szkolny 2021/2022 0.35 MB Wniosek o przyjęcie do szkoły - rok szkolny 2021/2022

Wypełniony i podpisany wniosek, wraz z zaznaczonymi w nim załącznikami należy złożyć w sekretariacie szkoły. Wypełniając kwestionariusz wyraża się zgode na prztwarzanie zawartych w nim danych. 
W razie przyjęcia do szkoły, prosimy o aktualiazcje w sekretariacie lub u wychowawcy informacji, dotyczących miejscja zamieszkania, telefonów do rodziców (opiekunów prawnych)m e-maili, gdyby uległy one zmianie w trakcie nauki dziecka.