Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Katolicka Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia

  

Serdecznie witamy na stronie Katolickiej Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II  st. im. bł P.J. Frassati w Zespole Szkół Katolickich im bł P.J. Frassati w Nowym Sączu

 

Szkoła kształci w zawodzie muzyk (kod cyfrowy 343602), w specjalności instrumentalistyka w następujących specjalizacjach:

gra na: skrzypcach, altówce, wiolonczeli, kontrabasie, gitarze, saksofonie, flecie, trąbce, klarnecie, waltorni, oboju, fagocie, tubie, puzonie, fortepianie, klawesynie, akordeonie, perkusji i organach.

Nauka w szkole kończy się egzaminem dyplomowym.

 

Szkoła kształci jednocześnie w zakresie przdmiotów ogólnych na poziomie liceum ogólnokształcącego i umożliwa uzyskanie świadectwa dojrzałości.

 

Aktualnie kształcenie w szkole rozpoczyna się po klasie 6 szkoły podstawowej i po zakończeniu kształecnia w szkole muzycznej I st.  Możliwe jest aplikowanie do szkoły bez ukończenia szkoły muzycznej I s, o ile umiejetności na to pozwalają.

Do klasy I szej przyjmujemy kandydatów na podstawie egzaminu wstępnego,  do klas wyższych - na podstawie egzaminu kwalifikacyjnego.

 

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, nadane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego decyzją nr DEK/4517/2009 i wydaje państwowe świadectwa.

 

 Serdecznie zapraszamy do Internatu szkół artystycznych,
przy ul.Teligi 24 w Nowym Sączu
który rozpocznie swoją działalność od sierpnia bieżącego roku.
Ilość dostępnych miejsc: 24
 
Podania do Internatu prosimy składać w terminie od 1 czerwca w sekretariacie szkoły.
 

 

 


oświadczenie 0.01 MB oświadczenie
 

Wniosek o przyjęcie do szkoły - rok szkolny 2022/2023 0.13 MB Wniosek o przyjęcie do szkoły - rok szkolny 2022/2023

Wypełniony i podpisany wniosek, wraz z zaznaczonymi w nim załącznikami należy złożyć w sekretariacie szkoły. Wypełniając kwestionariusz wyraża się zgode na prztwarzanie zawartych w nim danych. 
W razie przyjęcia do szkoły, prosimy o aktualiazcje w sekretariacie lub u wychowawcy informacji, dotyczących miejscja zamieszkania, telefonów do rodziców (opiekunów prawnych)m e-maili, gdyby uległy one zmianie w trakcie nauki dziecka.