Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
Katolickie Gimnazjum Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
Nauczanie Domowe
 

 

od dnia: do dnia:

Katolicka Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia

  

Miło nam poinformować, że w dniu 2 grudnia 2021 odbyły sie warsztaty i konsultacje mistrzowskie z dr. Adamem Mokrusem z AM w Katowicach dla uczniów uczących sie gry na skrzypcach.

 

Serdecznie witamy na stronie Katolickiej Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II  st w Nowym Sączu.

Aktualnie szkoła kształci w zawodzie muzyk, w specjalności instrumentalistyka, w specjalizacjach tj gra na: skrzypcach, altówce, wiolonczeli, fortepianie, saksofonie, flecie, trąbce, waltorni, akordeonie, perkusji. Zapraszamy także chętnych do nauki gray na innych instrumentach, tj. gitara, kontrabas, klarnet, puzon, obój, fagot, organy. Zamierzamy też otworzyć nabór na rok szkolny 2021/22 na specajlności tj. wokalistyka, instrumentalistyka jazzowa, rytmika.

JAko ogółnokształcąca Szkoła muzyczna II st szkoła przygotowuje również w zakresie kształcenia ogólnego i umożliwa uzyskanie świadectwa odjrzałości

Aktualnie kształenie w szkole rozpoczyna się po klasie 6 szkoły podstawowej i po zakończeniu kształecnia w szkole muzycznej I st.  Możliwe jest aplikowanie do szkoły bez ukończenia szkoły muzycznej I st do klasy I lub klas wyższych na podstawie egzaminu kwalifikacyjnego.

 

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej i wydaje państwowe świadectwa.

 

 


0.01 MB
 

Wniosek o przyjęcie do szkoły - rok szkolny 2021/2022 0.35 MB Wniosek o przyjęcie do szkoły - rok szkolny 2021/2022

Wypełniony i podpisany wniosek, wraz z zaznaczonymi w nim załącznikami należy złożyć w sekretariacie szkoły. Wypełniając kwestionariusz wyraża się zgode na prztwarzanie zawartych w nim danych. 
W razie przyjęcia do szkoły, prosimy o aktualiazcje w sekretariacie lub u wychowawcy informacji, dotyczących miejscja zamieszkania, telefonów do rodziców (opiekunów prawnych)m e-maili, gdyby uległy one zmianie w trakcie nauki dziecka.