Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Katolicka Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia

  Rekrutacja

 

Serdecznie witamy na stronie Katolickiej Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II  st. im. bł P.J. Frassati
w Zespole Szkół Katolickich im bł P.J. Frassati w Nowym Sączu

 

Szkoła kształci w zawodzie muzyk, w specjalnościach:

instrumentalistyka w następujących specjalizacjach:

gra na: skrzypcach, altówce, wiolonczeli, kontrabasie, gitarze, saksofonie, flecie, trąbce, klarnecie, waltorni, oboju, fagocie, tubie, puzonie, fortepianie, klawesynie, akordeonie, perkusji i organach;

instrumentalistyka jazzowa* w następujących specjalizacjach:
fortepian jazzowy, trąbka jazzowa, saksofon jazzowy, puzon, skrzypce jazzowe, perkusja jazzowa;

wokalistyka*;

woklaistyka jazzowa*;

rytmika*

 

* - kierunek uruchamiany jest, jeśli będzie w danym roku będzie min. 4 kandydatów na daną specjalność. 

Nauka w szkole kończy się egzaminem dyplomowym.

 

Szkoła kształci jednocześnie w zakresie przdmiotów ogólnych na poziomie liceum ogólnokształcącego i umożliwa uzyskanie świadectwa dojrzałości.

Od 1 września 2022 szkoła posiada internat - 24 miejsca ul Teligi 24 w Nowym Sączu

 

Od 1 września 2022, w związku z reforma typów szkół artystycznych,  kształcenie w szkole rozpoczyna się po klasie 8 szkoły podstawowej i po zakończeniu kształecnia w szkole muzycznej I st i trwa 4 lata.  Możliwe jest aplikowanie do szkoły bez ukończenia szkoły muzycznej I st, o ile umiejetności kandydata na to pozwalaja.

Do klasy I szej toku 4-letniego po kl. 8-ej przyjmujemy kandydatów na podstawie egzaminu wstępnego, 
do klas wyższych oraz do aktualnej klasy II toku 6- letniego - na podstawie egzaminu kwalifikacyjnego.

 

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, nadane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego decyzją nr DEK/4517/2009 i wydaje państwowe świadectwa.

 

 Serdecznie zapraszamy do Internatu szkół artystycznych,
przy ul.Teligi 24 w Nowym Sączu

Ilość dostępnych miejsc: 24
 
Podania do Internatu prosimy składać w terminie od 1 czerwca w sekretariacie szkoły.
 

 

 


Wniosek o przyjęcie do szkoły - rok szkolny 2023/2024 0.13 MB Wniosek o przyjęcie do szkoły - rok szkolny 2023/2024

Wypełniony i podpisany wniosek, wraz z zaznaczonymi w nim załącznikami należy złożyć w sekretariacie szkoły. Wypełniając kwestionariusz wyraża się zgode na przetwarzanie zawartych w nim danych. 
Po przyjęciu do szkoły, prosimy o aktualizacje w sekretariacie lub u wychowawcy informacji, dotyczących miejscja zamieszkania, telefonów do rodziców (opiekunów prawnych) e-maili, gdyby uległy one zmianie w trakcie nauki dziecka.