Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Witamy na stronie głównej Katolickiego Liceum Sztuk Plastycznych

 

 

Udział uczniów w programie Poznaj Polskę - wycieczka do Warszawy, Lasek i Żelazowej Woli

                   

 

 

 

Zwiedzanie stolicy -”Poznaj Polskę”
W dniach 20-22 września 2023 roku uczniowie Katolickiego Liceum Sztuk Plastycznych im bł P.J. Frassati  w Nowym Sączu uczestniczyli w wycieczce do Żelazowej Woli, Lasek i Warszawy zorganizowanej w ramach
programu Ministra  Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę.”

Dzięki dotacji celowej Ministra  Edukacj i Nauki, wyskośći 15 tys.  zł mogli odwiedzić Żelazową Wolę- miejsce urodzenia Fryderyka Szopena,
w pięknej scenerii posłuchać muzyki wybitnego kompozytora. Na szlaku wycieczki znalazły się także

Laski. Tam zobaczyli, jak wygląda nauka i życie codzienne m.in. ich rówieśników w Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych im.Róży Czackiej.

Kolejnym punktem programu była stolica.
Warszawa przywitała wszystkich piękna pogodą.Uczniowie mogli zrealizować lekcje historii,historii
sztuki, języka polskiego, fizyki, chemii, matematyki, informatyki, przypomnieć sobie o wielkich
Polakach , zwiedzając Powązki, Zamek Królewski,Muzeum Narodowe,Centrum Nauki Kopernik,
Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum poświęcone Janowi Pawłowi II i Kardynałowi
Wyszyńskiego w Św iątyni Opatrzności Bożej .Duże wrażenie wywarł także spacer po Starym Mieście
stolicy, po miejscach znanych z podręczników historii, języka polskiego.

 


Podanie o przyjecie do Internatu KLSP 0.02 MB Podanie o przyjecie do Internatu KLSP
 

Wniosek o przyjęcie do szkoły - 2024 2025 0.78 MB Wniosek o przyjęcie do szkoły - 2024 2025
 

Oświadczenie 0.01 MB Oświadczenie