Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Witamy na stronie głównej Katolickiego Liceum Sztuk Plastycznych

 
 Serdecznie zapraszamy do Internatu szkół artystycznych,
przy ul.Teligi 24 w Nowym Sączu
który rozpocznie swoją działalność od sierpnia bieżącego roku.
Ilość dostępnych miejsc: 24
 
telefon dyżurny - INTERNAT - 887746777 - czynny od 31 sierpnia
 
Podania do Internatu prosimy składać w sekretariacie szkoły.

 

Wszystkich chętnych prosimy o wcześniejsze zapisanie się
w sekretariacie szkoły: e-mail frassati.zsk@gmail.com
 
REKRUTACJA

EGZAMINY:

CZ. I  - RYSUNEK
CZ. II - MALARSTWO

CZ. III - KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA
oraz TECZKA PRAC (prace malarskie i rysunkowe)
 
Na dole niniejszej strony do pobrania wniosek o przyjęcie do szkoły.
 
 
 
„[…] Talent artystyczny to jest Boży dar i kto odkrywa go w sobie, odkrywa też pewną powinność: wie, że nie można zmarnować tego talentu, ale trzeba go rozwijać”. 
 

Jan Paweł II (Przemówienie do Fundacji Twórczości Narodowej) 

 

Drodzy Kandydaci,

 

uprzejmie informujemy, że Katolickie Liceum Sztuk Plastycznych im. bł. P.J. Frassati w Nowym Sączu (dawniej - Katolickie Liceum Plastyczne) rozpoczyna nabór kandydatów do klasy pierwszej 5-letniego liceum sztuk plastycznych, kształcącego w zawodzie plastyk, w następujących specjalnościach:

 

 • Techniki malarskie / Tradycyjne techniki malarskie i pozłotnicze
 • Formy rzeźbiarskie / Techniki rzeźbiarskie
 • Aranżacja przestrzeni / Aranżacja wnętrz
 • Techniki graficzne / Projektowanie graficzne
 • Techniki graficzne / Techniki druku artystycznego
 • Fotografia i film / Fotografia artystyczna
 • Formy użytkowe – wzornictwo / Tkanina artystyczna

 

 Specjalności ostatecznie wybiera się na koniec I półrocza po zapoznaniu się ze wszystkim specjalizacjami w ramach tzw prespecjalizacji.

Fundamentalne dla wszystkich specjalizacji umiejętności i świadomość artystyczną kształci się na przedmiotach ogólnoplastycznych tj:

rysunek i malarstwo

 • rzeźba
 • podstawy projektowania
 • projektowanie multimedialne
 • podstawy fotografii i filmu
 • historia sztuki – która jest zarazem jednym z przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym.

Ponadto uczniowie naszej szkoły mają jako przedmioty uzupełniające, związane z dziedzictwem regionu i charakterem szkoły następujące przedmioty:

 • ikonopisarstwo
 • wnętrza sakralne
 • liturgika.

Nauka w szkole kończy się egzaminem dyplomowym.

W szkole jest realizowane kształcenie ogólne na poziomie liceum ogólnokształcącego, z przygotowaniem do egzaminu maturalnego i dalszego kształcenia akademickiego, szczególnie na uczelniach artystycznych. Uczniowie uczą się dwóch przedmiotów w zakresie rozszerzonym, z czego jeden z nich to historia sztuki.

Możliwe języki obce: j. angielski oraz - w zależności od liczebności grupy i możliwości organizacyjnych szkoły - j. niemiecki, j. francuski, j. hiszpański, j. włoski.

 

Uczniowie mają możliwość wyjazdów na warsztaty zagraniczne w ramach programów Erasmus + oraz otoczeni są opieką profesorów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, która sprawuje patronat nad szkołą.

 

Przed przystąpieniem do egzaminu trzeba złożyć osobiście, listownie lub mailem wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z zaświadczeniem lekarskim, najlepiej od lekarza medycny pracy, o braku przeciwskazań do kształcenia w zawodzie plastyk.

 

 

Na egzamin należy przynieść: wybrane własne prace oraz przybory do rysowania i malowania. Szkoła ze względów epidemiologicznych udostępnia jedynie podłoża malarskie i karton oraz glinę do kompozycji przestrzennej. Ponadto należy zabrać oświadczenie o braku zachorowania na COVID ( na dole strony) środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki), coś do picia i do jedzenia, gdyż szkoła w aktualnej sytuacji nie umożliwia zaoptarzenia sie art. spożywcze.   

 

 

Konsultacje on line dla kandydatów.

 

Drodzy Kandydaci,
Każdego roku, by pomóc Wam w przygotowaniach do egzaminu wstępnego do naszej szkoły, zapraszamy Was na warsztaty i konsultacje.  W tym roku, mimo niezwykłych okoliczności, nie rezygnujemy z tej tradycji i wsparcia Waszych przygotowań! Działajmy wspólnie on-line!


Będziemy pracować nad przygotowaniami do egzaminu z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej.

W tym celu prosimy o przesłanie na adres mailowy konsultacje@frassati.edu.pl, wykonanych dowolną techniką: rysunku formatu 70 x 50 cm oraz obrazu malarskiego tej samej martwej natury.

Można też przesłać dodatkowo fotografie wszelkich innych prac plastycznych.

Terminy nadsyłania fotografii prac:

- do 20 maja – I tura

- do 10 czerwca – II tura

- do 17 czerwca – III tura.

Po każdej turze nauczyciele skontaktują się mailowo i ustalą termin omówienia pracy przez wideokomunikator.

 

 

Czekamy na Wasze prace i kontakt z Wami!

 

Poniżej link do informacji o ostatnich stażach zagranicznych we Flrencji i Rzymie oraz dwa filmiki animowane. Jeden - powstały jako dyplom, drugi - historia Salwadora w liceum plastycznym, to zabawna amatorska animacja, wykonana przez uczniów jednego z piewrszych roczników.

 

 

 

 

 

Plakat

 

 

 

 


Wniosek o przyjęcie do szkoły - 2022 0.66 MB Wniosek o przyjęcie do szkoły - 2022
 

Oświadczenie 0.01 MB Oświadczenie