Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Warsztaty u włoskich mistrzów 2 zapowiedź

 

Miło nam poinformować, że Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe, a ostatecznie uczniowie Katolickiego Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Sączu stali się beneficjentami programu Erasmus +, Sektor:  Kształcenie i szkolenie zawodowe,  poprzez projekt: 

 Warsztaty u włoskich mistrzów 2Projekt 2020-1-PL01-KA102-080230

 

 

W ramach projektu 24 uczniów Katolickiego Liceum Sztuk Plastycznych (KLSP), wyłonionych w drodze rekrutacji  będzie uczestniczyło we wrześniu 2021 w  2-tygodniowej mobilności czyli wyjazdowych praktycznych zajęciach stażowych w Universita dei Marmorari w Rzymie. Celem projektu jest doskonalenie artystycznych umiejętności zawodowych w zawodzie plastyk w zakresie rzeźby i kamieniarstwa artystycznego uczniów KLSP

 

W trakcie 10 dni roboczych, uczestnicy, podzieleni na 2 grupy robocze  opanują umiejętność realizacji płaskorzeźby w marmurze wg własnego projektu (I grupa) oraz wydoskonalą umiejętność realizacji intarsji w połączeniu z prostymi formami rzeźbiarskimi. Uczniowie zrealizują więc zasadniczo po dwie prace: pracę przygotowawczą, ćwiczebną, polegającą na nauce podstaw technik rzeźbiarskiego i artystycznego opracowywania marmuru i drugą zasadniczą. Realizując te działania w materiale stanowiącym płyty marmurowe uczniowie w stosunkowo krótkim czasie spotkają się z wszystkimi zagadnieniami i problemami związanymi z pracą artysty w marmurze. Dla uczniów będzie to doskonałe uzupełnienie procesu dydaktycznego, prowadzonego w szkole na zajęciach rzeźby czy kilku specjalizacji artystycznych, gdzie zagadnienie rzeźby w kamieniu, choć obecne w podstawie programowej, podejmowane jest bardziej poglądowo niż praktycznie lub z wykorzystaniem bardziej lokalnych materiałów rzeźbiarskich, a wić w sposób dość odległy od tego warsztatu, który przez wieki owocował największymi arcydziełami rzeźbiarskimi świata. Tego wspaniałego tradycyjnego warsztatu chcemy zaczerpnąć w jego macierzystym kontekście kulturowym od największych renesansowych i barokowych mistrzów, których kustoszami i artystycznymi spadkobiercami są dzisiejsi  członkowie Unversita dei marmorari di Roma, którzy poprowadzą zajęcia z uczestnikami projektu . Zajęcia odbywac się będa w pracowni rodsziny Cvitellich. Uczestnicy warsztatów po zrealizowaniu zadań uzyskają dyplom Universita dei Marmorari, potwierdzający zdobyte umiejętności oraz dokument Europass mobilność. Dokumenty te, a przede wszystkim zdobyte umiejętności technino-artystyczne praz społeczne, kulturowe i językowe otwierają uczestnikom dostęp do rynku pracy i działań artystycznych we włoszech czyto w zkersie działań twórczych czy też renowacyjnych albo sztuki użytkowej realizowane z zastosowaniem marmuru

 

Po zakończonych warsztatach  uczestnicy podzielą się zdobytymi umiejętnościami z innymi odbiorcami,

 

Budżet projektu wynosi 44 171 euro. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ Środki te zostaną przeznaczone na przejazd uczniów z Nowego Sącza do Rzymu i z powrotem, transport lokalny, ubezpieczenie, zakwaterowanie i wyżywienie, kieszonkowe dla uczniów oraz koszty związane z przygotowaniem stażu i upowszechnianiem rezultatów oraz koszty obsługi projektu