Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Upowszechnianie rezultatów stazu

W ramach upowszechniania rezultatow zostały przeprowadzone warsztaty listopadzie 2014 r w katolickim Lieum Plastycznym z udziałem uczniów ze szkół plastycznych w tarnowie, Nowym Wisniczu i Nowym Sączu, na których zostal nakrecony poniższy film instruktażowy