Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Plener rysunkowo-malarski uczniów KLP w Gródku n/Dunajcem 16 - 20 marca 2011r.

W ramach projektu "Dobry start. Praktyczne wspracie rozowoju artystycznego i zawodowego uczniów KLP i ASM II st w Krakowie"