Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Warsztaty u włoskich mistrzów 2 Projekt 2020-1-PL01-KA102-080230

 

Miło nam podzielić się podsumowaniem 10 dniowego stażu zawodowego, zeralizowanego w ramach Programu Erasmus+, Mobilność kadry i uczniów w sektorze kształcenia zawodowego. Na realizację proejktu otrzymaliśmy 44 107 Euro. W ramach projektu w dniach 13-24 września 2021 r ., 24 uczniów Katolickiego Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Sączu uczyło sie podstaw technik rzeźby w marmurze, w dwojakiej wersji: bardziej uproszczonej, ale zarazem dekoracyjnej - związanej z realizacją prostej intarsji i prostego reliefu rzeźbiarskiego w intarsjowanym detalu oraz w wersji bardziej zaawansowanej, polegającej na wykonaniu płaskorzeźby czyli bardziej finezyjnego reliefu na płycie marmurowej o rozmiarach 20 x 20 x 3 cm. 

 

Instytucją przyjmującą naszych uczniów na staż była rzymska organizacja o nazwie Universita dei Marmorari di Roma, czyli powołane przez papieża w XV wieku stowarzyszenie edukacyjne twórców, pracujących w marmurze, służące edukacji i koordynowaniu współpracy rzeźbiarzy. W szeregach tego stwowarzyszenia byli wszyscy najwybitniejsi rzeźbiarze i kamieniarze okresu renesansu i baroku, z Michłem Anioem i Gianlorenzo Berninim na czele, jak też artyści epok późnieszych, związani z Kościołem Katolickim i Rzymem. Instytucja ta kultywuje unikalne i sprawdzone przez wieki formy nauki rzeźby, zakorzenione w renesanowej tradycji solidnego warsztatu i - tu ciekawostka - połsuguje się wciąż oryginalną pieczęcią z 1620 roku, której marmurowe odwzrowanie zamieszczone jest poniżej:

 

 

 

  

W trakcie pierwszego tygodnia stażu wszscy uczniowie uczli się podstaw działań artystycznych w marmurze czyli organziacji stanowiska pracy, zasad bhp, trzytmania i obsług różnych rodzajów narzędzi ręczych i pneumatycznych, stosowanych w rzeźbie oraz zbierania ,szlifowania  i polerowania maramuru i wykonali swe pierwsze zadanie stażowe, od którego zaczynali wszycy renesanowi acymistrzowie. Polegało ono na nauce posługiwania się subbią do trasowania wykuwania siatki cienkich, prostych wgłebień, które stanowiły podstawę do zbierania warstw marmuru i wykonywania w nich wgłebień, aż do całkowitego skucia zebrania warstwy marmuru. następnie posotała powierzchnia była szlifowana i poleriowana na połysk Szcegóły tych dzianłań w adaptacji do celów upowszchniania, obrazuje zamieszczony poniżej zmontowany z fotografii, wykonanych podczas stażu film instruktażowy oraz załączona na dole strony tablica technologiczna w pdf. 

 

 

Można się zastanawiać, dlaczego dziś, w dobie technik komputerowych i frezarek uczy się uczniów działań ręcznych. Odpowiedź jest dość prosta: bardzo wielu związanych z marmurem prac naprawczych czy nawet kreacyjnych nie da się  zrealizować za pomoca maszyn. Po piewrsze dlatego, że np. frezarki, powszechnie stsowane w branży kamieniarskie nie są w stanie wyfrowac ostrych, nie obłych kątów.

Po drugie dlatego, że w wielu miejscach, zwłaszcza wymagająćych renowacji, nie da się przylożyć do nich maszyn, czy naet zastosować dłuto pneumatyczne, bo byłoby zbyt ryzkowne dla inych części marmurowego dzieła

 

Jeśli wysatrczająco opanowaliśmy podstawy technologiczne rzeźby w marmurze, możemy rozpocząć działania bardziej rzeźbiarskie.

Podczas stażu były realziwane w 2 formach.

Formę prostszą, łączącą relief z intarsja, łatwiejszą wykonawczo i projektowo, ale zarazem mocno dekracyjną,  posatnowiliśmy przekazać dalej na warsztatch upowszechnijących w dn 20-24 czewrca 2022, na których powstał, zamieszczony poniżej, obszerny film instruktażowy i załączona na dole tablica technologiczna pt. Relief z intarsją w formie pliku pdf.:

 

 

 

Nieco trudniejszym zadaniem zadaniem i zarazem drugą formą nauki rzeźby dla 12 innych osób był, inspirowanty motywem roślinnym, relief, który trzeba najpierw samemu zaprojektować i zakomponować nim całą płytę marmuru, a następnie wyrzeźbić, zwracajac uwage na elementy istotne dla znaczenia i formy realizowanej w marmurze. Kolejne etapy procesu realizacji takiej płaskorześby i zarazemi nstrukcję, jak taką płaskorzeźbę zrealizować ukazuje zamieszony poniżej trzeci plik multimedialny, którego uzupełnieniem jest kolejna tablica technologicnza pt Relief, załączona na dole strony: 

 

 

Efekty pracy uczniów, a włąściwie drugą część tych efeltów można oglądać na zdjęciach na dole strony, gdzie zestawionych  12 płąskorzeźb, 12 reliefów z intarsją oraz koilka prac literniczych.  Wczenisej jednak kilka ujęć z praconi z różnych etapów pracy, łącznie z finiszem, czyli wreczniem certyfikatów:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efekty pracy w oryginale (te najwazniejsze, bo nie wszystko dało sie zmieśćić, można  obejrzeć od 29 listopada 2022 w holu Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Poniżej zamiesczamy lin k do informacji na strnie internetowej MCDN, dotyczącej zarówna wystawy  i samego stażu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Program nauczania aranżacji wnętrz, z uwzględnieniem WuWM2 1.35 MB Program nauczania aranżacji wnętrz, z uwzględnieniem WuWM2
 

Program nauczania rzeźby, uwzględaniający rezultaty stażu WuWM2 0.82 MB Program nauczania rzeźby, uwzględaniający rezultaty stażu WuWM2
 

Ptrogram technik rzeźbiarskich z uwzględnieniem stażu z płąśkorzeźby 0.41 MB Ptrogram technik rzeźbiarskich z uwzględnieniem stażu z płąśkorzeźby
 

Płaskorześba 1.57 MB Płaskorześba
 

Realizacja reliefu z intarsją 1.12 MB Realizacja reliefu z intarsją
 

Podstawy technologii rzeźby w marmurze 2.06 MB Podstawy technologii rzeźby w marmurze