Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Czy plastyk, to zawód z przyszłością?

  

Tak. Plastyk to zawód z przyszłością

 

 

 

Kończąc nasze liceum plastyczne uzyskujesz:

  • tytuł zawodowy plastyka w ramach danej specjalności, poparty profesjonalnymi umiętnościami z zakresu specjalności i przedmiotów ogólnoplastycznych;
  • dodatkową wiedzę i umiejętności z zakresu ikony i wnętrz sakralnych;
  • dodatkowe umiejętności, potwierdzone międzynarodowym certyfikatem zdobytym w ramach staży zawodowych z programów Leonardo da Vinci (EFS) czy Erasmus plus. Do tej pory uczniowie odbyli szkolenia z zakresu fresku i mozaiki i otrzymali międzynarodowe certyfikaty zdobytych kwalifikacji;
  • otwarte perspektywy dalszych studiów artystycznych i pracy, nawet podczas studiów;
  • prawie pewną pracę;
  • możliwość zatrudnienia nawet po liceum plastycznym.

Ukończywszy liceum plastyczne z tytułem zawodowym plastyka, można bowiem pójść w dwóch zasadniczych kierunkach rozwoju:

  • albo wybrać dalsze kształcenie artystyczne lub pokrewne,
  • lub też rozpocząć własną aktywność artystyczno-zawodową, zakładając własną czy pracując w różnego rodzaju pracowniach plastycznych, np. graficznych, projektowych, reklamowych, wnętrzarskich, konserwatorskich.

Rozwój artystyczny na etapie studiów można kontynuować na akademiach sztuk pięknych we wszystkich kierunkach, wydziałach artystycznych uniwersytetów, edukacji artystycznej, kulturoznawstwie itp.

 

Wbrew obiegowym opiniom istnieje w Polsce, a jeszcze bardziej w Europie ogromne zapotrzebowanie, zarówno na specjalistów od nowych mediów i grafiki komputerowej, jak też tradycyjnych warsztatowych metod. Na rynku odczuwany jest ogromny deficyt rzeźbiarzy, konserwatorów zabytków, malarzy i specjalistow od technik malarskich, projektantów i grafików komputerowych z dobrą znajomością sztuki plastycznej i informatyki, grafików warsztatowych itp.

Szczególnie to zapotrzebowanie widoczne jest w sferze sztuki sakralnej, wyposażenia kościołów. Kto nie boi się działań artystycznych na zamówienie, ten nie powinien narzekać na brak zajęcia po ukończeniu plastyka lub studiów artystycznych. Można też być nauczycielem w liceum plastycznym lub innej szkole, pod warunkiem ukończenia odpowiedniego studium pedagogicznego.