Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Przebieg stażu zawodowego w Rawennie w roku 2014

W dniach 28 lipca – 8 sierpnia 2014 r. 20 uczniów, w tym 13 z Katolickiego Liceum Plastycznego w Nowym Sączu i 7 z Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie odbyło staż w Scuola Internazionale Studi d'Arte del Mosaico dell'Affresco w Rawennie we Włoszech. 

Podczas stażu uczestnicy zapoznali się z włoską, oryginalną technologią mozaiki, z metodami tworzenia mozaiki, nabyli umiejętności praktyczne w tej dziedzinie. Mieli także możliwość kontaktu z językiem i kulturą Włoch.


W czasie warsztatów pod okiem profesorów: Valentino Montanari i Deborah Gaetta młodzież przygotowywała projekty mozaiki, wzorując się na mistrzach tego gatunku.

Oprócz umiejętności praktycznych młodzi ludzie zdobyli też wiadomości teoretyczne i praktyczne na temat tworzenia mozaiki. Ponadto uczniowie sami próbowali projektować mozaiki i wykonywali je różnymi technikami.


Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.