Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Staże uczniów KLSP w SISAM Ravenna w Rawennie i Sacred Art SChool we Florencji w ramach programu Erasmus+

 

 

W dniach 3-14 października 2022 27 uczniów Katolickiego Liceum Sztuk Plastycznych uczestniczyło w realizacji mobilności zagranicznych, realizowanych w ramach projektu Szkoła u włoskich mistrzów, dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej, w ramach programu Erasmus +, sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe kwotą 68 tys  euro.  

15 uczniów przez 10 dni (3 -14 października 2023) po 8 godzin dziennie, doskonaliło swe umiejętności z zakresu technik malarskich i pozłotniczych, poznając tajniki technologiczne i artystyczne wykonywania enkaustyki, fresku oraz jego konserwacji  oraz  ich teoretyczne zaplecze w miejscu szczególnym, w którym jest az 9 zabytków klasy 0 z listy światowej  UNESCO tzn w Rawennie , a dokładnie w szkole SISAM Ravenna  Zdobyli oni wiedzę i umiejętności, które pozwolą im zaistnieć na rynku pracy pomocników konserwatorów dzieł sztuki, ale też samodzielnie dla realizacji własnych pomysłów czy zleceń współczesnych wykorzystać inspiracje i umiejętności technologiczne. Uczestnicy stażu w Ravennie , pod okiem prof, Valentino Montanariego poznali najpierw genezę techniki fresku, zachodzące podczas jego realizacji procesy chemiczne, potencjał artystyczny, organizację stanowiska pracy oraz zasady bezpieczeństwa i higeny pracy. Następnie na podstawie istniejących malowideł freskowych  projektowali i wykonywali kilka fresków  o wymiarach 20 x 20 cm. Kolejną techniką, którą nauczyli się wykonywać w oparciu o stare antyczne wzory była enkaustyka - bliźniacza technika fresku, bazująca na wapiennej zaprawie, na koniec powlekana woskiem.  Ostatnim praktycznym działaniem była nauka techniki strappo (wł. zrywania) czyli przenoszenia obrazu freskowego na płótno za pomocą kleju kostnego. Jest to bardzo specyficzna forma konserwacji fresku czyli jego ocalenia na podłożu innym niż macierzysta ściana. 

W tym samym czasie druga grupa - 12 uczniów KLSP -  w Sacred Art School (Scuola d’Arte Sacra) we Florencji pod okiem prof . Francesco Paganiniego poznawała  zasadnicze techniki stosowane w jubilerstwie sakralnym, zwane po włosku: lima, traforo, incisione, sacelatura, pregatura i incastonatura, wykonując kilka drobnych elementów jubilerskich o niekoniecznie sakralnej, ze względu na krótki czas stażu, tematyce.

 Uczniowie, wykonując wisiorek z kaboszonem,  nauczyli sie najpierw techniki projektowania wyrobów jubilerskich oraz podstawowej  techniki traforowania czyli wycinania ażurów oraz blaszanych pasków z  mosiężnych kwadratów. Potem nauczyli się osadzać na nich kaboszony  czyli wypukłe kamienie za pomocą metalowych, dolutowanych pasków. następnie nauczyli się projektować obrączki z mosiężnych pasków, następnie je zdobić grawerami wykonanymi pilnikami lub rylcem. Cwiczenie z kaboszonem na wisiorku pozwala łatwo zamienić obrączke na pieścionek z kaboszonem. Kolejną umiejętnością było opanowanie elementarnych  umiejętności z zakresu techniki cesello. Niektórym poszło to bardzo sprawnie. na koniec parami uczestnicy realizowali elementy emalii ogniowej wykorzystując wcześniej zrealizowane techniki do wykonania medalionu, po uprzednim jego zaprojektowaniu.

W ramach powyższego projektu również nauczyciele mieli możliwość doskonalenia swoich kompetencji z zakresu fresku i moziki , techniki cesello oraz emalii ogniowej.  

Artystyczne efekty staży uczniowskich zostały w ramach upowszechniania rezultatów zaprezentowane na wystawie w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu, która miała swój wernisaż w  dniu 8 marca 2023. Wernisaż był okazją do wyemitowania w radio RDN Nowy Sącz w dniu 8 marca 2023 audycji z uczestnikami stażu w Rawennie i Florencji. 

 Po 2 miesiącach dostępności w MCDN wystwa zagościła od 9 maja w Wyższej Szkole Biznesu - National Luis University w Nowym Sączu. 

Wcześniej w lutym, uczniowie którzy uczestniczyli w stażu z zakresu fresku i enkaustyki w SISAM Ravenna przeprowadzili warsztaty upowszechniające umiejętności wykonania fresku i  enkaustyki , dla uczniów Katolickiego LIceum Sztuk Plastycznych, którzy nie uczestniczyli w mobilności.

Podczas warsztatów zostały nagrane ujęcia, które posłużyły do zmontowania filmu poglądowo- instruktażowego z zakresu enkaustyki i fresku, dostępne na platformie Vimeo (Link do filmu poglądowego o tworzeniu enkaustyki i fresku na Vimeo)

 

Podobne dwudniowe warsztaty upowszechniająec,   przeprowadzili dla swoich kolegów i koleżanek, nieobecnych na stażu  we Florencji, ucząc ich techniki cesello, uczniowie - uczestnicy mobilności w Sacred Art School (Scuola d'Arte Sacra ). Powstały z wykorzystaniem ujęć z warsztatów film znajduje się również na platformie Vimeo (Link do filmu o technie cesello na Vimeo) lub poniższym okienku.

 

 

Poniżej można zobaczyć widok efektów pracy i stażu w Scuoal d’Arte Sacra uczniów z zakresu technik jubilerskich oraz niewielką, choć i tak sporą jak na możliwośi strony internetowej część spośród prac powstałych na stażu w SISAM Ravenna.

W załącznikach sotene sa również inne rezultaty projektu w postaci 6 tablic technologicznych, 3 poradników dydaktycznych i 2 programów nauczania.

 

 


Tablica technologiczna. Traforo 1.19 MB Tablica technologiczna. Traforo
 

Tablica technolohgiczna emalia ogniowa 1.56 MB Tablica technolohgiczna emalia ogniowa
 

Tblica technologiczn: cesello 1.29 MB Tblica technologiczn: cesello
 

PORADNIK DO NAUCZANIA - Fresk Strappo Enkaustyka Mozaika 0.17 MB PORADNIK DO NAUCZANIA - Fresk Strappo Enkaustyka Mozaika
 

PORADNIK DO NAUCZANIA EMALII OGNIOWEJ 1.94 MB PORADNIK DO NAUCZANIA EMALII OGNIOWEJ
 

PORADNIK DO NAUCZANIA TECHNIKI CESELLO 0.57 MB PORADNIK DO NAUCZANIA TECHNIKI CESELLO
 

Program nauczania technik malarskich z uwzględnieniem SzuWM 1.28 MB Program nauczania technik malarskich z uwzględnieniem SzuWM
 

Program nauczania rzeźby, uwzględaniający rezultaty stażu SzuWM 0.84 MB Program nauczania rzeźby, uwzględaniający rezultaty stażu SzuWM
 

Tablica technologiczna. Obrączka 0.72 MB Tablica technologiczna. Obrączka
 

Tablica technologiczna: tworzenie enkaustyki 1.19 MB Tablica technologiczna: tworzenie enkaustyki
 

Tablica technologiczna: Tworzenie i strappo fresku 3.37 MB Tablica technologiczna: Tworzenie i strappo fresku