Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Społeczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące z oddziałami gimnazjalnymi

 

 

 Szkoła ludzi z pasją

 

  • Społeczne Katolickie Liceum Ogólnokształacące powstało w 1993 roku z inicjatywy znanego sądeckiego matematyka dra Tadeusza Ramsa, jako pierwsza w nowej rzeczywistoś politycznej szkoła katolicka w diecezji tarnowskiej (nie licząc istniejątniejących od ponad wieku szkół sióstr niepokalanek). Utworzyło ja Towarzystwo Przyjaciół Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, znane dzisiaj jako Katolckie Stowarzyszenie Oświatowe. Szczegóły historii szkoły możemy poznac klikając zakładkę Historia i struktura w głownym menu pionowym Zespołu Szkół Katolickich Do liceum zapraszamy młodych, ciekwaych świata i życia ludzi, dla których nauka to nie tylko "męczące zdobywanie wiedzy" czy "pakowanie głowy", ale też rozwijanie pasji i talentów, własnego człowieczeństwa i głębsze poznawanie i rozumienia świata. Nasze liceum nie tylko dobrze uczy, ale i dobrze wychowuje wychowuje,a przyjaźnie zawarte w liceum często trwają przez całe życie.
  • SKLO jest szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej, tzn daje takie same uprawnienia i kształcenie, jak szkoła publiczna, ale utrzymywana jest częściowo z czesnego, opłacanego  przez uczniów.
  • Szkoła jest wpisana do ewidencji pod numerem ......
  • Nadzór pedagogiczny sprawuje Małopolski Kaurator Oświaty, reprezentowany przez Delegaturę w Nowym Sączu.
  • Nasze liceum pozwala na unikalne w Nowym Sacza kształcenie w zakresie rozszrzonym, w trzech blokach, z dużą możliwością "kombinacji" przedmiotów na miarę uzdolnień i planów, w tym m.in. w zakresie historii sztuki, historii muzyki.
  • Pozwala też dodatkowo przygotowac się do przyszłych zadań i studiów poprzez bloki zajęć uzupełniających. w tym. m.in na architekturę czy do wszelkich - ochcotniczych i zawodowych - służb ratowniczych. oraz rozwijać inne naukowe i pozanaukowe pasje, w tym także artystyczne.
  • Kształcenie w szkole ma charakter bardzo zindywidualizowany i pozwala na bardzo intensywny rozwój, jeśli, uczniowie zechcą w pełni wykorzystać oferowane im mozliwości. Uczniowie mają okazję do spotkań z wielkmi naukowaymi i nie tylko autorytetami, goszczącymi w szkole w ramach Klasy Uniwersyteckiej KUL czy organizowanych inaczej spotkań.
  • Życie w szkole przebiega w rodzinnej, pełnej miłości, ale też i wymagań atmosferze. W naszym liceum wspieramy każdego ucznia w dążeniu do wyznaczonego celu.
  • W zwiazku z ostatnia reforma szkolnictwa od 1 września 2018 do liceum został włączony 1 oddział dotychzasowego Katolickiego Gimnazjum, działająego w naszym Zespole szkół. W związku z tym szkoła zminiła nazwę na Społeczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące z oddziałami gimnazjalnymi.