Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Koncepcja pracy szkoły

Poniższy dokument w wersji  WORD zawiera najwazniejsze, zebrane w jednym miejscu informacje o tym, jak pracujemy w szkole i jakimi wartościammi kierujemy się w naszym wychowaniu i dydaktyce.


Koncepcja pracy szkoły w wersji pdf 0.3 MB Koncepcja pracy szkoły w wersji pdf
 

Koncepcja pracy szkoły w wersji WORD (docx) 0.02 MB Koncepcja pracy szkoły w wersji WORD (docx)