Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Ogólna koncepcja pracy szkoły

Ogólna kocepcja pracy szkoły przedstawia się następująco:

Społeczna Katolickie lCieum Ogólnokształacące