Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Kształcenie w zakresie rozszerzonym, podstawowym i uzupełniającym w SKLO. Propozycja dla rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2013/2014

Drodzy Uczniowie i Rodzice,

od roku 2012, po reformie dydaktyki w gimnazjum i liceum, kształcenie w liceum ogólnokształacącym odbywa się na trzech poziomach:

 

podstawowym - dopełniającym wiedzę i umiejętności zdobyte w gimnazjum w zakresie wiedzy ogólnej, którą każdy wykształcony Polak powinien posiadać. Z historii, informatyki i przedmiotów przyrodniczych realizuje się ono w klasie I-szej i zamyka w całość, zaplanowany na 4 lata, - począwszy od I-szej klasy gimnazjum - cykl nauczania. Język polski, matematyka i język obcy, nauczane są przez wszystkie 3 lata liceum i jako obowiązkowe przedmioty zdawane są na maturze, decydując o jej zdaniu lub nie zdaniu. Elementem kształcenia w zakresie podstawowym są również przedmioty o ważnym znaczeniu dla życia człowieka, takie jak: religia i wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie i podstawy przedsiębiorczości. Kształcenie podstawowe, z wyjątkiem polskiego, matematyki, języka obcego, religii i wf-u, kończy się w klasie I-szej.  Szczegółowy plan zajęć kształcenia podstawowego znajdziecie, klikając na szkolny plan nauczania.

 

rozszerzonym - tzn. wyspecjalizwoanym pod kątem przyszlych studiów i rekrutacji na nie.  W naszej szkole każdy wybiera jeden spośród czterech bloków rozszerzeń, a w ramach tego bloku trzy przedmioty: I-szy obowiązkowy i dwa spośród zaproponowanych w ramach danego bloku. Możliwe "kombinacje" rozszerzeń obrazuje poniższa tabela. Język angielski w naszym liceum realizowany jest w ywmiarze 5 godzin tygodniowo, co pozwala skutecznie zdać go na maturze w zakresie rzoszerzonym. Należy podkreślić, że do zdania mataury konieczne jest przystąpienie przynajmniej do jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym.

Rozszerzenia i obowiązkowe uzupełnienia w Społecznym Katolickim Liceum Ogólnokształcącym
 
I-szy przedmiot obowiązkowy
II-gi przedmiot
  DO WYBORU
III-ci przedmiot
 DO WYBORU
obowiązkowe przedmioty uzupełniające Quasi-rozszerzenie
Humanistyczno-społeczne
         Historia    Język polski
lub
         Wiedza o społeczeństwie lub
         Przyroda Język  angielski w wymiarze 5 godzin tygodniowo, co daje możliwość dobrego zdania matury w zakresie rozszerzonym
Geografia
lub
Historia sztuki
lub
Matematyka
lub
Historia muzyki 
        Filozofia**
Matematyczno-techniczne
         Fizyka          Matematyka
   Hisoria. sztuki
lub
         Historia
 Informatyka
lub
   Hist. muzyki
Przyrodniczo-medyczne
         Biologia          Fizyka lub
         Chemia
         Matematyka

 

** - rozszrzenie bedzie uruchomione, jeżeli zgłosi sie na nie przynjamniej 7 chetnych osób

 

blok humanistyczno-społeczny aderesowany jest (m.in. dla przyszłych humanistów, czy kandydatów na politologię, socjologię, dziennikarstwo, stosunki międzynarodowe, psychologie i inne nauki społęczne, pedagogikę, turystykę, kulturoznawstwo, architekturę, muzykologię,  inżynierię dźwięku, reżyserię dźwięku, szkoły teatralne i inne

 

blok matematyczno-techniczny aderesowany jest dla kandydatów na architekturę, matematyke, fizyke, budownictwo, kierunki techniczne, informatyczne, matematyczne, architekturę, architekturę wnętrz, inżynierię dźwięku,


blok przyrodniczo-medyczny aderesowany jest  m.in.dla kandydatów na medycyne, farmację, stomatologię, biotechnologię, bilogię, chemie, fizyke i kierunki przyrodnicze)

 


uzupełniającym, na który składają sie obowizkowe uzupełnienia z przyrody dla osób, które wybrały historie i uzupełnienie z historii dla osób, które wybrały jakis przedmiot przyrodniczy oraz filozofia.

 

Oprócz tego uczniowie moga wybrac rózne inne dodatkowe bloki przedmiotów uzupełniająćych spośród poniższych:

 

  • blok architektoniczny: rysunek, rysunek techniczny, autoCAD
  • blok służb ratowniczych: obejmujący pożarnictwo i podstaowowe ratownictwo przedmedyczne, drogowe, górskie, pływanie, wspinaczke, kurs instruktorów narciarstwa, kurs płetwonurka, przygotowanie psychologiczne oraz wolontariat wśród chorych
  • łacina medyczna

Umiejętności i wiadomości, które powinniście posiąść w liceum, zdobywane są w ciekawych zajęciach, pokazujących także szerszy kontekst kulturowy. Pozwala to cieszyć się poznaniem świata i nauką, która daje spójną wizję rzeczywistości i sensu życia.