Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Statut Społecznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego

Drodzy Państwo,

Poniżej znajduje się:

wersja statutu do szybkiego przeglądania

 

wersja PDF staututu Społecznego Katolickiego Liceum Ogólnokształccącego zoddziałami gimnazjalnymi
można ja przeczytać kikając na poniższy załącznik.

 

Uprzejmie informujemy, że w styczniu 2019 nastąpi nowelizacja statutu przez, prowadzące szkołę, Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe, wynikająca z potrzeb dostosowania do obowiązujcego prawa. Poinformujemy Państwa o tej zmianie i publikacji tekstu nowego statutu na nszej stronie.

 

Tekst i publikacja: Ks. Dyrektor

2018-09-01

 

 
 

 


Statut SKLO - wersja PDF 0.63 MB Statut SKLO - wersja PDF