Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Zakres podstawowy

Wiedza o kulturze

Program wiedzy o kulturze z modyfikacjami uczącego. Plik Programu  w załączniku opis modyfikacji i dostsowania programu znajduje sie w w tekście dokumentu.