Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Harmonogram egzaminu maturalnego

Szczegóły i terminy egzaminu 2018/2019 dostępne są

na stronie

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20050726122534111