Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Rekrutacja do Społecznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego

  • do dnia 22 czerwca 2018r. do godz. 13.00 - składanie dokumentów
  • od dnia 25 czerwca 2016r. do dnia 02 lipca 2015r. do godz. 13.00 - dostarczenie do szkoły kopii świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego
  • dnia 07 lipca 2016r. o godz. 9.00 - ogłoszenie przez szkolną komisję egzaminacyjną przyjętych do szkoły
  • w dniach 20 - 21 sierpnia 2016r. - dodatkowa rekrutacja