Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Rekrutacja do SKLO

PLANOWANA OFERTA KSZTAŁCENIA 
 
w Społecznym Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Bł. Piotra Jerzego Frassati 
w Nowym Sączu


* blok: HUMANISTYCZNY

- Przedmioty w zakresie rozszerzonym: JĘZYK POLSKI, HISTORIA, JĘZYK ANGIELSKI

- Przedmioty w zakresie rozszerzonym do wyboru: HISTORIA SZTUKI, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE, GEOGRAFIA, HISTORIA MUZYKI

- II język obcy do wyboru: JĘZYK NIEMIECKI / JĘZYK FRANCUSKI

- Przedmiot uzupełniający: PRZYRODA


* blok: PRZYRODNICZY

- Przedmioty w zakresie rozszerzonym: BIOLOGIA, CHEMIA, JĘZYK ANGIELSKI

- Przedmioty w zakresie rozszerzonym do wyboru: MATEMATYKA, FIZYKA, INFORMATYKA

- II język obcy do wyboru: JĘZYK NIEMIECKI / JĘZYK FRANCUSKI

- Przedmiot uzupełniający: HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO


* blok: ARCHITEKTONICZNO - MATEMATYCZNO - TECHNICZNHY

- Przedmioty w zakresie rozszerzonym: MATEMATYKA, FIZYKA, JĘZYK ANGIELSKI

- Przedmioty w zakresie rozszerzonym do wyboru: HISTORIA SZTUKI, INFORMATYKA, GEOGRAFIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE, HISTORIA MUZYKI

- II język obcy do wyboru: JĘZYK NIEMIECKI / JĘZYK FRANCUSKI

- Przedmiot uzupełniający: HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO