Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Liceum Plastycznego powinien złożyć następujące dokumenty:

- wniosek o przyjęcie do szkoły /do pobrania poniżej/ 

- 2 fotografie

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do nauki w zawodzie  plastyk 

- opinię katechety lub księdza proboszcza

- teczkę z conajmiej 3 własnymi pracami /technika i format prac dowolna/  

 

Po pozytywnym zdaniu egzaminu wstępnego i ukończeniu gimnazjum kadydat powinien dostarczyć:

 - świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

 - wynik egzaminu ósmoklasisty

 - kartę zdrowia

 

- zaświadczenie lekarskie zawierajace orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu


Wniosek o przyjęcie do szkoły - KLP na rok szkolny 2024/2025 0.3 MB Wniosek o przyjęcie do szkoły - KLP na rok szkolny 2024/2025