Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Patronat ASP

Szkoła została objęta oficjalnym patronatem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

W ramach tego patronatu Pracownicy Akademii przyjeżdżają do szkoły i prowadzą:

  • konsultacje indywidualne, dotyczące rozwoju artystycznego uczniów oraz przygotowania do egzaminu na ASP
  • wykłady i zajęcia z różnych dziedzin sztuki 
  • warsztaty artystyczne z zakresu specjalistycznych problemów rysunku, malarstwa oraz innych uzgodnionych zagadnień
  • doradztwo merytoryczne dla szkoły
  • zajęcia w ramach plenerów szkolnych

Opiekę merytoryczną w ramach patronatu sprawują:

  • prof. dr hab Bogusława Bortnik - Morajda (koordynator współpracy)
  • dr hab Rafał Borcz
  • prof. dr hab. Józef Murzyn
  • przedstawiciele wszystkich wydziałów