Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Nauczyciele uczący w Katolickim Liceum Sztuk Plastycznych

 

Dyrektor - ks. dr Paweł KOCHANIEWICZ

 


NAUCZYCIELE PRZEMIOTÓW ARTYSTYCZNYCH - PLASTYCZNYCH 


- mgr Fajfer Magdalena

- mgr Gawron Urszula

- mgr Gurgul - Dzięgiel

- mgr Kubicha Witold

- mgr Kubica Joanna

- mgr Mordarska-Wócik Barbara

- mgr Pasoń Andrzej

- ks. dr  Puchała Seweryn

- mgr Skierska Anna

- mgr Słota Paweł

- dr Smoleń Justyna

- mgr Szybist Wojciech
- mgr Szyszka Wiesław

- mgr Patrycja Zelek

 


 

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH


- mgr Wioletta BOBROWSKA - język polski, wicedyrektor szkoły

- mgr Celina BIGOS - język angielski
- mgr Piotr BOBROWSKI - język niemiecki 

- mgr Ewa BUKALSKA - geografia
- mgr Paulina CHLEBIŃSKA - wychowanie fizyczne, I pomoc przedmedyczna, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie
- mgr Elwira DYREK - biologia
- ks mgr Kazimierz DUDZIK - filozofia
- mgr Jacek FULARA - matematyka
- mgr Urszula GAWRON - plastyka

- mgr Marta GURGUL - biologia
- mgr Katarzyna HOROWSKA - język francuski 
- mgr Paulina KOCHANEK - matematyka (URLOP)

- mgr Halina KRÓL - język polski

- mgr Anna ROSIEK - język polski
- mgr Wojciech KWITOWSKI - fizyka
- mgr Beata LEŚNIAK - historia, wiedza o społeczeństwie
- mgr Katarzyna MILEWSKA - CZADER - podstawy przedsiebiorczości
- mgr Anna ROSIEK - język polski

- mgr Agnieszka SARNIK - język angielski

- mgr Anna WRZECIONO - matematyka, informatyka, biblioteka 
- mgr Małgorzata ZAJĄC - chemia