Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Nauczyciele uczący w Katolickim Liceum Sztuk Plastycznych

 

Dyrektor - ks.Paweł KOCHANIEWICZ

 


NAUCZYCIELE PRZEMIOTÓW ARTYSTYCZNYCH - PLASTYCZNYCH 


- mgr 

- mgr 

- mgr 

- mgr 

- mgr Ciemierkiewicz Tadeusz
- mgr Fajfer Magdalena

- mgr Gawron Urszula

- mgr Kubicha Witold

- mgr Kubica Joanna

- mgr Pasoń Andrzej

- ks. mgr  Puchała Seweryn

- mgr Skierska Anna

- mgr Smoleń Justyna
- mgr Szafran Barbara
- mgr Szyszka Wiesław

 


 

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH


- mgr Wioletta BOBROWSKA - język polski, wicedyrektor szkoły

- mgr Celina BIGOS - język angielski
- mgr Piotr BOBROWSKI - język niemiecki 
- mgr Beata BORKOWSKA - geografia

- mgr Paulina CHLEBIŃSKA - wychowanie fizyczne, I pomoc przedmedyczna, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie
- mgr Elwira DYREK - biologia
- mgr Jakub FERENC - wychowanie fizyczne
- ks mgr Kazimierz DUDZIK - filozofia
- mgr Jacek FULARA - matematyka
- mgr Urszula GAWRON - plastyka
- mgr Katarzyna HOROWSKA - język francuski 
- ks. mgr Edward KOBOZ - religia

- mgr Paulina KOCHANEK - matematyka (URLOP)

- mgr Halina KRÓL - język polski

- mgr Anna Rosiek - język polski
- mgr Wojciech KWITOWSKI - fizyka
- mgr Beata LEŚNIAK - historia, wiedza o społeczeństwie
- mgr Katarzyna MILEWSKA - CZADER - podstawy przedsiebiorczości
- mgr Małgorzata MIREK - KRAUSE - język hiszpański

- ks. mgr Dariusz MYTYCH - religia  
- mgr Ewa OBSZARSKA - język angielski

- mgr Hubert OLESIAK - wychowanie fizyczne

- mgr Anna ROSIEK - język polski

- mgr Agnieszka SARNIK - język angielski

- mgr Anna WRZECIONO - matematyka, informatyka, biblioteka 
- mgr Małgorzata ZAJĄC - chemia