Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Wystawa prac Katolickiego Liceum Sztuk Plastycznych - 2023

 

 

 

 

W Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu - wyjątkowa wystawa przygotowana przez uczniów Zespół Szkół Katolickich im. bł. Piotra Jerzego Frassati w Nowym Sączu. Aby stworzyć tę ekspozycję, uczniowie brali udział w dwutygodniowym zagranicznym stażu. Ich wysiłki przyniosły im możliwość doskonalenia umiejętności w renomowanych szkołach artystycznych.