Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Plener malarsko-rysunkowy kl. II i IV KLP w Rytrze 14 - 18 października 2013r.

Tradycyjnie klasy II i IV Katolckiego Liceum Plastycznego w Nowym Saćzu udają się na jesienny plener rysunkowo-malarski. Tym razem miejscem  poszukiwania "natchnienia" było Rytro. Opiekunami artystycznymi pleneru byli p. Urszula Gawron i p. Justyna Smoleń..Na zdjęciach poniżej zarówno ujęciia sytuacyjne z pleneru, jak i same prace.