Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Statut Katolickiego Liceum Sztuk Plastycznych

Poniżej znajduje się obowiązująca wersja HTML statutu Katolickiego Liceum Plastycznego.

 

Można ją przeglądać klikając strzałki na bokach strony lub używając strzałek kursorów. 

Kliknięcie na tekście oznacza powiększenie lub odwołanie powiększenia.

Mały prostokącik na czarnym tle lub dwa prostokąciki obok siebie w zestawie ikonek w prawym dolnym rogu (nieco przysłonięte paskiem pionowej reklamy) służą do przełączania widoku broszurowego na normalny, strona pod stroną.

Suwak pomiędzy znakami - i + po lewej na dole służy do płynnego powiększenia lub zmniejszenia widoku strony,

 


Statut Katolickiego Liceum Plastycznego 1.06 MB Statut Katolickiego Liceum Plastycznego

Obowiązujący od 1 września 2020. Wersja PDF