Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
Katolickie Gimnazjum Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
Nauczanie Domowe
 

 

od dnia: do dnia:

Statut Katolickiego Liceum Plastycznego

Poniżej znajduje się obowiązująca wersja HTML statutu Katolickiego Liceum Plastycznego.

 

  • Można ją przeglądać klikając strzałki na bokach strony lub używając strzałek kursorów. 
  • Kliknięcie na tekście oznacza powiększenie lub odwołanie powiększenia.
  • Mały prostokącik na czarnym tle lub dwa prostokąciki obok siebie w zestawie ikonek w prawym dolnym rogu (nieco przysłonięte paskiem pionowej reklamy) służą do przełączania widoku broszurowego na normalny, strona pod stroną.
  • Suwak pomiędzy znakami - i + po lewej na dole służy do płynnego powiększenia lub zmniejszenia widoku strony,

 

 

 >

 

 


Statut Katolickiego Liceum Plastycznego 0.92 MB Statut Katolickiego Liceum Plastycznego

Obowiązujący od 1 października 2015. Wersja PDF