Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Katolickie Liceum Plastyczne im bł. P.J. Frassati

w Zespole Szkół katolickich im bł. P.J. Frassati

Pl. Kolegiacki 2 

33-300 Nowy Sącz

 

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7-15

  • tel./fax 18 449 06 90
  • e-mail: sekretariat@frassati.edu.pl  
  • Sekretarz szkoły: mgr Elżbieta Jaśkowska (sprawy uczniowskie, intendentura);
  • mgr Anna Kokosza (kadry, egzaminy)