Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Mozaiki - prace wykonane przez uczestników stażu w Rawennie - 2014

Poniżej prezentujemy po dwie mozaiki wykonane przez uczniów Katolickiego LiceumPlastycznego i Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie - uczestników stażu w Rawennie w roku 2014. Wykonane przez uczniow trzecie świeże mozaiki wykonane wg projektów własnych były już przygotowane do transportu w spoób zapewniający im konieczna wilgoć nie mogły zostać sfotografowane. 

Tekst: ks. Paweł Kochanieiwcz
Zdjęcia: Urszula Gawron, Justyna Smoleń
Opublikowała: Agnieszka Gródek 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego