Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Zasady rekrutacji

 

 Plastyk – to zawód z przyszłością

 

Drogi Kandydacie!


W roku szkolnym 2024/2025 w Katolickim Liceum Sztuk Plastycznych przewidujemy otwarcie jednej klasy pierwszej dla absolwentów 8 klasy szkoły podstawowej. 
Można się będzie kształcić na wszystkich oferowanych w KLSP specjalnościach i specjalizacjach:

 

 •   Techniki malarskie - tradycyjne techniki malarskie i pozłotnicze
 •   Projektowanie użytkowe - wzornictwo artystyczne
 •   Fotografia i film - fotografia artystyczna
 •   Formy rzeźbiarskie - techniki rzeźbiarskie
 •  Techniki graficzne - projektowanie graficzne
 •  Techniki graficzne - techniki druku artystycznego (graf. warsztatowa)
 •  Projektowanie użytkowe  - tkanina artystyczna

 Liczba miejsc w klasie: 20.

 

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:  od   1 maja  do  14  czerwca

 

TERMINY EGZAMINÓW WSTĘPNYCH: od   17 do 18 czerwca

Do klasy I 5-letniego Katolickiego Liceum Sztuk Plastycznych może zostać przyjęty absolwent szkoły podstawowej, który:

  1. Złożył w terminie wymagane dokumenty (zob. zakładka Dokumenty);

  2. Zdał egzamin wstępny z malarstwa, rysunku, prostej kompozycji przestrzennej, wspartych oceną trzech prac domowych w dowolnej technice;

  3. Odbył rozmowę kwalifikacyjną, w tym o sztuce w ogólności;

  4. Nie ma przeciwskazań zdrowotnych do pracy w zawodzie plastyk.

Jako kryterium główne w rekrutacji bierzemy pod uwagę talent i świadomość artystyczną kandydata, sprawdzane podczas egazminu i rozmowy kwalifikacyjnej oraz pasje, zainteresowania, kreatywność, pracowitość i postawę ucznia.

Jako kryterium pomocnicze, w razie potrzeby, bierzemy pod uwagę wyniki sprawdzianu po klasie VIII i oceny świadectwa