Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Jakie są losy absolwentów?

 

Większość absolwentów naszego liceum plastycznego bez problemu dostaje się na akademie sztuk pięknych i to z wysokimi lokatami, jak 1-sze i czy 2-gie miejsce.

Aktualnie nasi absolwenci ukończyli studia lub studiują na następujących kierunkach:

  • ASP w Krakowie – malarstwo, scenografia (limit przyjęć 4 osoby), rzeźba, architektura wnętrz, projektowanie graficzne, edukacja artystyczna
  • ASP we Wrocławiu – szkło artystyczne, architektura wnętrz, projektowanie środków transportu;
  • ASP w Łodzi – tkanina, intermedia
  • ASP w Warszawie – rzeźba, grafika, projektowanie graficzne
  • Ponadto studiują oni na kierunku ochrona dziedzictwa kulturowego na Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II, architekturze na Politechnice Krakowskiej.

Pierwsza absolwentka naszego liceum zdobyła ostatnio Grand Prix w ogólnopolskim festiwalu młodej sztuki, doktoryzuje na ASP w Krakowie i ... uczy także w szkole.